Úvod    Organizácie v obci    Občianske združenie Sosna

Občianske združenie Sosna

SOSNA je mimovládna, nezisková, nepolitická organizácia. SOSNA má 75 členov, 4 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, 5 externých spolupracovníkov a viac ako 20 dospelých dobrovoľníkov.

Nadácia SOSNA vznikla v roku 1992 s cieľom pomáhať životnému prostrediu v Košiciach a okolí. Napriek tomu, že SOSNA bola založená ako nadácia, v skutočnosti nikdy nespĺňala kritéria nadácie, naopak, bola vždy zameraná na praktické uskutočňovanie svojich vlastných cieľov. Preto bola SOSNA v roku 1997 pretransformovaná na občianske združenie a v tejto forme pôsobí aj v súčasnosti.
Poslaním občianskeho združenia SOSNA je spájať a aktivizovať ľudí s cieľom podporovať a realizovať alternatívne modely riešenia environmentálnych problémov prednostne na miestnej a regionálnej úrovni.
 

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA
Okružná 17
044 31 Družstevná pri Hornáde
Slovenská republika
tel/fax:+421 /55/ 62 519 03
mobil:+421 /904/ 951 139
e-mail: omar.sosna@gmail.com


RNDr. Silvia Szabóová
Riaditeľka
Kontakt: silvia.sosna@gmail.com

Štefan Szabó
Predseda rady
Kontakt: omar.sosna@gmail.com

Ing. Paulína Urdová
Kontakt: paulina.urdova@gmail.com