Úvod    Organizácie v obci    Klub dôchodcov    Október mesiac úcty k starším

Október mesiac úcty k starším

Čo je "staroba", kladieme si často otázku. Je to len vek s číslom rokov, či etapa ľudského života so "striebrom" vo vlasoch, alebo viac skúseností? ...atď.

Chcem sa za seba aj za iných seniorov, ktorí sa v nedeľu 16.októbra zúčastnili spoločenského posedenia v Kultúrnom dome, ktoré usporiadal náš obecný úrad na čele s pánom starostom Ing. J.Juhásom, poďakovať. Boli to príjemné chvíle v peknom prostredí, pri káve, zákuskoch a vínečku. O zábavu sa nám postarala "živá hudba"s ľudovými piesňami a žartovným slovom " Bravo" z Novej Ľubovne. Ešte raz veľká vďaka naši poslanci, pracovníčky OcÚ a pán starosta.
Budeme sa tešiť pri dobrom zdraví aj o rok.

(Text. Mgr. J. Trojanovič)