Úvod    Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Košice-okolie od 12.09.2022 od 16:00 hod.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Košice-okolie od 12.09.2022 od 16:00 hod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie rozhodlo o Odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Košice-okolie od 12.09.2022 od 16:00 hod.
Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor odvoláva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou dňom 22.08.2022 nakoľko dôvod na vydanie zákazu využívania lesov v okrese Košice-okolie pominul.