Úvod    Jarné upratovanie

Jarné upratovanie

Mnohí z Vás začali s upratovaním svojich záhrad a dvorov.

Pripomíname Vám možnosti uloženia jednotlivých druhov odpadu:

- nadrozmerný odpad - veľký kontajner za obecným úradom

- stavebný odpad - malý kontajner za obecným úradom

- staré pneumatiky - dvor za obecným úradom

- biologicko rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie) - areál starej čističky v Tepličanoch

 

Uloženie odpadu v pracovných dňoch, alebo po dohode s koordinátorom tel.: 0911 868 263.

Možnosť vývozu Multikárou po nahlásení - tel.: 055/7207116, poplatok: 5 €/vývoz.

 

Ďakujeme, že sa staráte o životné prostredie v našej obci.