Úvod    Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd

Vážení občania, v súvislosti s prevádzkou obecnej čistiarne odpadových vôd Vás upozorňujeme, že do kanalizácie nepatria oleje z domácností, bavlnené utierky a podobné hygienické potreby, mechanické nečistoty ako aj obsah žúmp.

Nedodržiavaním uvedených zásad dochádza k poškodzovaniu technológie čerpacích staníc a čistiarne, čo má za následok poruchy na kanalizačnej sieti, a tým aj zvýšené náklady, ktoré budeme znášať z obecných peňazí.