Úvod    Bezplatne kompostéry do domácností

Bezplatne kompostéry do domácností

Obec Družstevná pri Hornáde v rámci úspešného projektu „Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu“, ponúka domáce kompostéry.

Občania, ktorí si nevyzdvihli kompostér, prípadne majú záujem aj o druhý kompostér, si tento môžu prevziať na obecnom úrade. Kompostéry o objeme 1000 l budú poskytnuté bezplatne. Podmienkou prevzatia je uzatvorenie Zmluvy o výpožičke, ktorú je potrebné uzatvoriť v úradných hodinách na obecnom úrade.

Záujemca dostane :

  • 1ks kompostér – demontovaný
  • návod na montáž a príručku správneho kompostovania.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Kohézneho fondu.