Úvod    žiadosť o súčinnosť - aktívny monitoring Afrického moru ošípaných

žiadosť o súčinnosť - aktívny monitoring Afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie žiada o súčinnosť.

Žiadame všetkých chovateľov ošípaných, aby v termíne do 23.mája 2018 nahlásili na obecný úrad meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt chovateľa a počet chovaných ošípaných.

Tel. kontakt – obecný úrad : 055/7207113, 7207115, 7207116, email: kultura@druzstevna.sk