Úvod    Výberové konanie na funkciu asistenta učiteľa materskej školy

Výberové konanie na funkciu asistenta učiteľa materskej školy

Obec Družstevná pri Hornáde podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práca vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta asistenta učiteľa materskej školy.

Viac v priloženom dokumente