Úvod    Organizácie v obci    Urbár Malá Vieska

Urbár Malá Vieska

   

Pozemkové   spoločenstvo   urbariát   Malá   Vieska

 

 

 

Orgány spoločenstva

 

Výbor:

 

1. Nigut Ján predseda
2. Trojčák Vendelín, Ing. podpredseda
3. Onderko Marcel člen
4. Oliver Miroslav člen
5. Fečíková Mária člen

 

Dozorná rada


1. Borovská Paulína, Ing. predseda
2. Sabol Vladimír člen
3. Herceg Anton člen
 


 

Kontaktné údaje

 

Trebejovská 14
Družstevná pri Hornáde
PSČ: 044 31
IČO:  31 969 119  
 
Tel: p. Nigut - 0915632585

 


                                                       

Celkový obhospodarovaný majetok podľa druhu pozemkov (Stav k  1.5.2013)

 

Druh pozemku:

Výmera m2

Lesné pozemky

82 90 62

Trvalý trávny porast

10 74 32

Orná pôda

8 50 56

Ostatné plochy

1 84 73

S p o l u :

104 00 23