2023

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2023
 • 15. 12. 2023
 • NOVICOM, s.r.o.,
 • Dodatok č. 1 k ZoD

 • pdf
 • Z 2023
 • 05. 12. 2023
 • ML - audit, s.r.o.
 • Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 11. 2023
 • ZŠ a MŠ sv. Marka Križina
 • Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času

 • pdf
 • Z 2023
 • 15. 11. 2023
 • Mesto Košice
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2023
 • 02. 11. 2023
 • Pavol Holub
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 31. 10. 2023
 • Anton Matej
 • Zmluva o nájme HM č. 13/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 10. 2023
 • Implementačná agentúra MPSVaR Slovenskej republiky
 • Zmluva o spolupráci č. N20231025029

 • pdf
 • Z 2023
 • 25. 10. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 23/41/010/44 uzatvorená podľa § 10 PvHN medzi organizátorom a úradom

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 10. 2023
 • Ján Trojčák
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 10. 2023
 • Ján Ondira
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 10. 2023
 • Jozef Oros
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 13. 10. 2023
 • Ján Horovský
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 02. 10. 2023
 • Daňko Stanislav
 • Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 02. 10. 2023
 • Hamarová Zuzana
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 29. 09. 2023
 • Jarčuška Marcel
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 29. 09. 2023
 • Karab Miroslav
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
 • 147 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 29. 09. 2023
 • Karab Miroslav
 • Zmluva o nájme bytu č. 5/2023 NB
 • 147 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 29. 09. 2023
 • Pásztorová Viktória
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
 • 153 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 29. 09. 2023
 • Pásztorová Viktória
 • Zmluva o nájme bytu č. 4/2023 NB
 • 153 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 09. 2023
 • Šestinová Halijová Lenka, Mgr.
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 264 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 09. 2023
 • Kuchar Radovan
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 09. 2023
 • Matejová Janka
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 25. 09. 2023
 • SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2023
 • 18. 09. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 23/41/054/1852 - § 54, Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
 • 3490,44 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 15. 09. 2023
 • Pohorelec Martin, Ing.
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 15. 09. 2023
 • Klemová Matúšková Monika
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 15. 09. 2023
 • Smolková Katarína, Mgr.
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 15. 09. 2023
 • Tkáč Štefan
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 15. 09. 2023
 • Nigutová Eva
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 04. 09. 2023
 • František Hudák
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 31. 08. 2023
 • Obec Sokoľ
 • Darovacia zmluva

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 08. 2023
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201710

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 08. 2023
 • Ing. Gabriel Maczko
 • Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia na obnovu a modernizáciu existujúcich priestorov a vybraných technologických vybavení budovy ZŠ
 • 17400 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 08. 2023
 • Ing. Gabriel Maczko
 • Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy ZŠ
 • 5300 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 16. 08. 2023
 • Ing. Daniela Juhás
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 08. 2023
 • ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby
 • Zmluva o dielo č. 3175/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie
 • 69696,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 02. 08. 2023
 • SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p.
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2023
 • 31. 07. 2023
 • Orosová Andrea
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
 • 226 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 31. 07. 2023
 • Orosová Andrea
 • Zmluva o nájme bytu č. 3/2023 NB

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 07. 2023
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 4800 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 07. 2023
 • Žabková Katarína
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
 • 304 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 07. 2023
 • Žabková Katarína
 • Zmluva o nájme bytu č. 2/2023 NB

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 07. 2023
 • Hardoňová Kristína
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 07. 2023
 • Hamarová Valéria
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 07. 2023
 • Uličný Pavol
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 07. 2023
 • Svečka Stanislav
 • Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 07. 2023
 • Striko Peter
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 07. 2023
 • Ing. Zahumenský Peter, PhD.
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 25. 07. 2023
 • EKOSTAV a.s.
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2022, 2. časť: Pódium

 • pdf
 • Z 2023
 • 25. 07. 2023
 • EKOSTAV a.s.
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2022, 1. časť: Stavebné práce

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 07. 2023
 • Dakaj Xhevat
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 171 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 07. 2023
 • Anna Jendrušáková
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 11. 07. 2023
 • SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p.
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Vavrek Jozef
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Tkáč Pavol
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Sabolová Adriána
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Novotná Jarmila
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Nigut Milan
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Lauko Ivan
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Kosturková Mária
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Hlubeň Tomáš
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 07. 2023
 • Kenteš Stanislav
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 04. 07. 2023
 • Úrad vlády Slovenskej Republiky
 • Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č. 1063/2021 zo dňa 23.11.2021
 • 9979 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 06. 2023
 • Grešš Peter
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 06. 2023
 • Králiková Mariana
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
 • 215 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 06. 2023
 • Králiková Mariana
 • Zmluva o nájme bytu č. 1/2023 NB

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 06. 2023
 • Babčak Martin
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 06. 2023
 • Trojčák Matúš
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 06. 2023
 • Viera Kováčová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 01. 06. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode č. 22/41/054/896 zo dňa 20.12.2022

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 05. 2023
 • Ján Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 19. 05. 2023
 • Ing. Pavol Oravec
 • Mandátna zmluva
 • 15 990 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 10. 05. 2023
 • Jana Vlčková
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 04. 05. 2023
 • MASLEN s.r.o.
 • Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. KE16/2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 04. 2023
 • Róbert Danko
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 25. 04. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • DOHODA šíslo 23/41/054/909 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
 • 2053,80 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 25. 04. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • DODATOK č. 1 k dohode č. 23/41/054/415 zo dňa 30.03.2023
 • 0 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 19. 04. 2023
 • NOVICOM, s.r.o.,
 • Dodatok č. 1 k ZoD 20230203

 • pdf
 • Z 2023
 • 11. 04. 2023
 • Cyril Šedo
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 11. 04. 2023
 • Terézia Orosová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda číslo 23/41/054/415 - § 54 NP "Podpora udržiavania pracovných návykov"
 • 923,94 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Striko Peter
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 239,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Klemová Matúšková Monika
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 329,00 € €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Balcová Mária
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 130,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Tkáč Pavol
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 220,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Trojčáková Andrea
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 200,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Nigut Milan
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 305,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Tkáč Štefan
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 267,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Nigutová Eva
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 207,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Uličná Anna
 • Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme bytu
 • 400,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Keruľ Vojtech
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 208,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu
 • 260,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Blanáriková Ela
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 275,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Dakaj Xhevat
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 171,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 30. 03. 2023
 • Šestinová Halijová Lenka, Mgr.
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 281,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 28. 03. 2023
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finfnčného prípsevku
 • 175148 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Babčak Martin
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 280,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Jarčušková Eva
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 151,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Hamarová Valéria
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 202,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Vaľová Eva
 • Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu
 • 225,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Kuchar Radovan
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 128,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Daňko Stanislav
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 214,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Novotná Jarmila
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 360,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Vavrek Jozef
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 344,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Hardoňová Kristína
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 296,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Kostúrová Anna
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 154,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Boháčová Alena
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 230,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Svečka Stanislav
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 247,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Dupejová Jana
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 320,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Lauko Ivan
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 143,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Jarčuška Marcel
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 300,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Racko Milan
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 166,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Horváthová Smaržová Zuzana
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 339,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Pohorelec Martin, Ing.
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 228,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Kosturková Mária
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 134,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Ing. Zahumenský Peter, PhD.
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 300,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Smolková Katarína, Mgr.
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 310,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Kmec Stanislav
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 215,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Uličný Pavol
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 270,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 03. 2023
 • Sabolová Adriána
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 253,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Králiková Mariana
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 215,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 251,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Matejová Janka
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 183,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Faktor Jan
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 179,00 €

 • pdf
 • Zmluva o bežnom účte
 • 15. 03. 2023
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2023
 • 14. 03. 2023
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/74
 • 452523,59 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 341,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Žabka Igor
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 337,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 216,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 339,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Králiková Mariana
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Dakaj Xhevat
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Boháčová Alena
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Bozogaňová Anna
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 126,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Sviatko Jozef
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 308,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Kenteš Stanislav
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 329,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Hlubeň Tomáš
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
 • 293,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Trojčák Matúš
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
 • 169,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 337,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 223,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 278,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 02. 2023
 • ML - audit, s.r.o.
 • Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 02. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 23/41/054/197 o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a o poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci NP "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4"
 • 450 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 02. 2023
 • Racko Milan
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 02. 2023
 • Šestinová Halijová Lenka, Mgr.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 02. 2023
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu
 • 337,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 02. 2023
 • Bc. Jozef Prokopčák
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 14. 02. 2023
 • SIEA
 • Zmluva o poskytnutí NFP - ZŠ zníženie energetickej náročnosti

 • pdf
 • Z 2023
 • 14. 02. 2023
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Návrh poistnej zmluvy č. 2408851198
 • 1325,26 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 10. 02. 2023
 • NOVICOM s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • o.z. Žijem hudbou
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • Enduro klub Tepličany
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • Obecný športový klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 01. 2023
 • SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p
 • Zmluva o dielo
 • 261088,48 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 01. 2023
 • František Ďurďák
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 01. 2023
 • Maroš Mazák
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 01. 2023
 • Ultima Ratio, s.r.o.
 • Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu
 • 12 000 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 18. 01. 2023
 • Mária Holevová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 18. 01. 2023
 • Mária Holevová
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 18. 01. 2023
 • Ján Duda
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 05. 01. 2023
 • Sviatko Jozef
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 05. 01. 2023
 • Uličná Anna
 • Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 05. 01. 2023
 • Blanáriková Ela
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 04. 01. 2023
 • Ján Mirga
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 03. 01. 2023
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2023
 • 03. 01. 2023
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu 54 b.j.