2019

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2019
 • 07. 02. 2020
 • Macková Alena
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 31. 12. 2019
 • DATALAN, a.s.
 • Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmlve

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 12. 2019
 • Z&B build, s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 16. 12. 2019
 • NOVICOM, s.r.o., Slivník
 • Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 12. 2019
 • Mesto Košice
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 12. 2019
 • ML - audit, s.r.o.
 • Zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 11. 2019
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/052/280 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS obci

 • pdf
 • Z 2019
 • 27. 11. 2019
 • Šestinová Halijová Lenka
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 27. 11. 2019
 • Trojčáková Andrea
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 27. 11. 2019
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - KC, Dodatok č.2

 • pdf
 • Z 2019
 • 26. 11. 2019
 • Kostúrová Anna
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 11. 2019
 • Tatra Tender, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 11. 2019
 • Vaľová Eva
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 11. 2019
 • Faktor Jan
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 11. 2019
 • M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce
 • Zmluva o nájme

 • pdf
 • Z 2019
 • 14. 11. 2019
 • Daňko Stanislav
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 14. 11. 2019
 • Dupejová Jana
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 08. 11. 2019
 • Pavol Holub
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 31. 10. 2019
 • Jozef Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 13/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 10. 2019
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o spolupráci TSP II

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 10. 2019
 • Environmentálny fond
 • Zmluva o poskytnutí podpory

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 10. 2019
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001664-007

 • pdf
 • Z 2019
 • 16. 10. 2019
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci

 • pdf
 • Z 2019
 • 15. 10. 2019
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - 4-triedna MŠ
 • 1 016 521,45 €

 • pdf
 • Z 2019
 • 10. 10. 2019
 • FILIA n. o.
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2019
 • 08. 10. 2019
 • Marta Kiráľová
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 07. 10. 2019
 • SPP - distribúcia, a.s.
 • Dohoda o rozsahu spätných úprav

 • pdf
 • Z 2019
 • 02. 10. 2019
 • Súkromná spojená škola
 • Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku súkromného centra veľného času

 • pdf
 • Z 2019
 • 02. 10. 2019
 • Spojená škola sv. Košických mučeníkov
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2019
 • 02. 10. 2019
 • Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2019
 • 01. 10. 2019
 • RRA Borolo, Sobrance
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 01. 10. 2019
 • MARO, s.r.o., Sučany
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 27. 09. 2019
 • Katarína Čorbová
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2019
 • 25. 09. 2019
 • Matejová Janka
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 25. 09. 2019
 • Babčak Martin
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 25. 09. 2019
 • Horváthová Smaržová Zuzana
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 09. 2019
 • Disig, a.s.
 • Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 09. 2019
 • BOLEX, s.r.o., Lemešany
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Ing. Pohorelec Martin
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Mgr. Smolková Katarína
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Ing. Kotora Miroslav
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Birka Róbert
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Jarčušková Eva
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Nigut Milan
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Ing. Zahumenský Peter
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Nigutová Eva
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Klemová Matúšková Monika
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 09. 2019
 • Balcová Mária
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 12. 09. 2019
 • Helena Fujdová
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 11. 09. 2019
 • NOVICOM, s.r.o., Slivník
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 10. 09. 2019
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.ro.,
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 10. 09. 2019
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.ro.,
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 09. 2019
 • Holubová Jarmila
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 09. 2019
 • Lauko Ivan
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 09. 2019
 • MV SR
 • Zmluva o spolupráci

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 08. 2019
 • Tazsej Roland
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 08. 2019
 • Keruľ Rastislav
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 08. 2019
 • Tkáč Štefan
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 08. 2019
 • Kosturková Mária
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 08. 2019
 • Tkáč Pavol
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 08. 2019
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 08. 2019
 • Blanáriková Ela
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 08. 2019
 • Ing. Artimová Lívia
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 08. 2019
 • Žabka Igor
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 19. 08. 2019
 • Úrad vlády SR
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

 • pdf
 • Z 2019
 • 12. 08. 2019
 • pacay architekti, s.r.o., Košice
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 08. 08. 2019
 • Ekocharita východ Slovensko
 • Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií a obuvi

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 08. 2019
 • Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana
 • Zmluva o budúcej zmluve

 • pdf
 • Z 2019
 • 02. 08. 2019
 • Ing. Zuzana Rožňovjaková
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 01. 08. 2019
 • Mária Bartková
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 07. 2019
 • Striko Peter
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 07. 2019
 • Daniel Bednár
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 07. 2019
 • GREEN s.r.o.
 • Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 07. 2019
 • SAŽP
 • Zmluva o poskytnutí podpory
 • 10 832,53 €

 • pdf
 • Z 2019
 • 19. 07. 2019
 • Valéria Ondo-Eštoková
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 19. 07. 2019
 • Valéria Ondo-Eštoková
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 17. 07. 2019
 • Jozef Harmata
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 11. 07. 2019
 • Lukáš Knap
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 28. 06. 2019
 • Štefan Trojčák
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 06. 2019
 • INEA
 • Dohoda o grante WiFi4EU

 • pdf
 • Z 2019
 • 12. 06. 2019
 • VSD, a.s., Košice
 • Zmluva o pripojení

 • pdf
 • Z 2019
 • 06. 06. 2019
 • CZIPO, s.r.o., Košice
 • Zmluva o dielo - JPÚ Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 06. 2019
 • JUDr. Radomír Jakab, PhD., advokát
 • Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 06. 2019
 • Mária Zimovjanová
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 06. 2019
 • Mária Zimovjanová
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 29. 05. 2019
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/052/107 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS obci

 • pdf
 • Z 2019
 • 29. 05. 2019
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o reklame

 • pdf
 • Z 2019
 • 27. 05. 2019
 • MEVA-SK, s.r.o., Rožňava
 • Kúpna zmluva - kompostéry

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 05. 2019
 • Sabolová Adriána
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 05. 2019
 • Elektrofinál Košice s.r.o.
 • Sponzorská zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 05. 2019
 • Ján Loškár
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 05. 2019
 • Štefan Račák
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 05. 2019
 • VVS, a.s.
 • Zmluva č. 30-000151830PO2019

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 05. 2019
 • Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 • Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

 • pdf
 • Z 2019
 • 17. 05. 2019
 • Mária Knapová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 16. 05. 2019
 • Svečka Stanislav
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 14. 05. 2019
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2019
 • 15. 05. 2019
 • Inžinierske stavby, a.s. Košice
 • Dohoda o splátkach

 • pdf
 • Z 2019
 • 14. 05. 2019
 • Uličný Pavol
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 10. 05. 2019
 • MV SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS

 • pdf
 • Z 2019
 • 09. 05. 2019
 • Racko Milan
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 05. 2019
 • MŽP SR
 • Dodatok č.3 k Zluve o poskytnutí NFP - kompostéry

 • pdf
 • Z 2019
 • 02. 05. 2019
 • Vavrek Jozef
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 04. 2019
 • Novotná Jarmila
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 30. 04. 2019
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 23. 04. 2019
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/054/159 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1 podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2019
 • 23. 04. 2019
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

 • pdf
 • Z 2019
 • 08. 04. 2019
 • B - komplet, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 03. 2019
 • Helena Daňková
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 20. 03. 2019
 • Pavol Capko
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 18. 03. 2019
 • Úrad práce sciálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/50J/18 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2019
 • 11. 03. 2019
 • Vladimír Komár
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 06. 03. 2019
 • FÚRA s.r.o.
 • Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201847420_Z zo dňa 6.11.2018

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 03. 2019
 • VVS, a.s.
 • Zmluva č. 30-000149228PO2019

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 03. 2019
 • Čarda s.r.o.
 • Darovacia zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 27. 02. 2019
 • Pavol Holub
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 02. 2019
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

 • pdf
 • Z 2019
 • 19. 02. 2019
 • Ing. Roman Keruľ
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 18. 02. 2019
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 14. 02. 2019
 • Slavomír Babčák
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 02. 2019
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 12. 02. 2019
 • Energie2, a.s.
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2019
 • 07. 02. 2019
 • Mirgová Terézia
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 02. 2019
 • Daňková Stela
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 02. 2019
 • Macková Alena
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 02. 2019
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 29. 01. 2019
 • Inžinierske stavby, a.s.
 • Zmluva o dielo č. ZoD 3/2019-CS

 • pdf
 • Z 2019
 • 25. 01. 2019
 • Mediinvest Consulting, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 25. 01. 2019
 • adsupra s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 01. 2019
 • Slovenský červený kríž, Košice - okolie
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 21.3.2018

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 01. 2019
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu DOS - cukráreň

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 01. 2019
 • Enviromentálny fond
 • Dodatok č.1360/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1360/16/30 zo dňa 31.8.2016

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 01. 2019
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/052/420 zo dňa 27.11.2018 o zabezpečení podmienok na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obec

 • pdf
 • Z 2019
 • 17. 01. 2019
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/012/8 uzatvorená podľa §12 ods 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2019
 • 10. 01. 2019
 • VSE, a.s., Košice
 • Dodatok K Zmluve o dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 01. 2019
 • Vojtech Antoňak
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2019 Malá Vieska,

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 01. 2019
 • Mediinvest Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 01. 2019
 • VVS, a.s., Košice
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 01. 2019
 • Energie2, a.s.
 • Dodatokv č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny