2018

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2018
 • 28. 12. 2018
 • Chladiace veže Bohunice, s.r.o.
 • Dohoda

 • pdf
 • Z 2018
 • 20. 12. 2018
 • MVSR,
 • Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci

 • pdf
 • Z 2018
 • 20. 12. 2018
 • Andrea Trojčáková
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 12. 2018
 • Inžinierske stavby, a.s.
 • Dodatok č.3 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 12. 2018
 • MŽP SR, SAŽP
 • Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP- kompostéry

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 12. 2018
 • Uličná Anna
 • Dodatok č.9 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 17. 12. 2018
 • ML - audit, s.r.o
 • Zmluva audit

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 12. 2018
 • Vladimír Bučko - BUKY
 • Zmluva o poskytovaní technickej služby

 • pdf
 • Z 2018
 • 13. 12. 2018
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 18/41/054/498 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č.1

 • pdf
 • Z 2018
 • 13. 12. 2018
 • Kostúrová Anna
 • Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 07. 12. 2018
 • Václav Kollár
 • Zmluva o nájme HM č. 36/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 12. 2018
 • MŽP SR, SIEA
 • Zmluva o poskytnutí NFP "Zvyšovanie energetickej účinnosti"
 • 932 135,48 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 12. 2018
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • Darovacia zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 11. 2018
 • Verona Vojakovičová
 • Zmluva o nájme HM č. 35/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 11. 2018
 • Verona Vojakovičová
 • Zmluva o nájme HM č. 34/2018 Malá Vieska,

 • pdf
 • Z 2018
 • 27. 11. 2018
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 18/41/052/420 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec.

 • pdf
 • Z 2018
 • 27. 11. 2018
 • Mária Zahumenská
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 23. 11. 2018
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o pripojení

 • pdf
 • Z 2018
 • 22. 11. 2018
 • Mária Kristiňáková
 • Zmluva o nájme HM č. 33/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 11. 2018
 • Súkromná spojená škola
 • Zmluva o poskytnutí dotácie

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 11. 2018
 • FÚRA,s.r.o., Rozhanovce
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2018
 • 06. 11. 2018
 • Milan Matej
 • Zmluva o nájme HM č. 32/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 31. 10. 2018
 • Gabriel Matej
 • Zmluva o nájme HM č. 31/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 10. 2018
 • Daniel Šuľa
 • Zmluva o nájme HM č. 30/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 10. 2018
 • Zberné suroviny Žilina, a.s.
 • Zmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov

 • pdf
 • Z 2018
 • 26. 10. 2018
 • VÚB, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 10. 2018
 • Mária Linknerová
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 10. 2018
 • Slávka Kakalejčíková
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 10. 2018
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 18/41/054/397 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č.2

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 10. 2018
 • Spojená škola sv. Košických mučeníkov
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2018
 • 17. 10. 2018
 • SCVČ Chrobák
 • Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku súkromného centra voľného času

 • pdf
 • Z 2018
 • 17. 10. 2018
 • Inžinierske stavby, a.s.
 • Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 16. 10. 2018
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 12. 10. 2018
 • Marta Ceperková
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 10. 2018
 • FILIA n.o.
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 10. 2018
 • Kongregácia sestier dominikánok
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 10. 2018
 • Juking, s.r.o.
 • Zmluva o poskytnutí služieb

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 10. 2018
 • H+EKO, spol. s r.o.
 • Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 10. 2018
 • Inžinierske stavby, a.s.
 • Dodatok č.1 k zmluve o dielo ZoD 82/2018-CS

 • pdf
 • Z 2018
 • 01. 10. 2018
 • Košický samosprávny kraj
 • Zmluva o poskytnutí dotácie

 • pdf
 • Z 2018
 • 24. 09. 2018
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001337-002

 • pdf
 • Z 2018
 • 24. 09. 2018
 • Úrad prácesociálnych vecí a rodiny
 • Dohoda č. 18/41/054/327

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 09. 2018
 • Daniela Sedláková
 • Zmluva o nájme HM č. 29/2018 Malá vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 09. 2018
 • Ladislav Spišák
 • ​Zmluva o nájme HM č. 28/2018 Malá vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 09. 2018
 • Ladislav Spišák
 • ​Zmluva o nájme HM č. 27/2018 Malá vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 09. 2018
 • PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 10. 09. 2018
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Dodatok č.01 k zmluve o NFP - KC

 • pdf
 • Z 2018
 • 10. 09. 2018
 • Stredná odborná škola technická
 • Dodatok č.2 k zmluve o nájme

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Trojčáková, Junák, Trejfová, Balog, Trefová, Borovská, Delyová, Babušová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Ing. L. Artimová
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Eva Plajdičková
 • Zmluva o nájme HM č. 26/2018 Malá vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Viera Gajdošová
 • Zmluva o nájme HM č. 25/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Ján Mičuch
 • Zmluva o nájme HM č. 24/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Ján Mičuch
 • Zmluva o nájme HM č. 23/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Ján Mičuch
 • Zmluva o nájme HM č. 22/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Ján Mičuch
 • Zmluva o nájme HM č. 21/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Mária Dorková
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Žabka Igor
 • Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Albína Lipovská
 • Zmluva o nájme HM č. 20/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Renáta Orosová
 • Zmluva o nájme HM č. 19/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Helena Čorbová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 09. 2018
 • Mgr. Viera Gajdošovciová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 09. 2018
 • IPP Consulting, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 09. 2018
 • MŽP SR, SAŽP
 • Dodatok č.1 k zmluve o NFP - kompostéry

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 09. 2018
 • Next Team, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 03. 09. 2018
 • BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 02. 08. 2018
 • Centrum regionálneho rozvoja, n.o. Košice
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2018
 • 01. 08. 2018
 • Peter Striko
 • Zmluva o najme bytu A402.3b

 • pdf
 • Z 2018
 • 24. 07. 2018
 • CHIROS MEDICAL, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 20. 07. 2018
 • Monika Prokopčáková
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 20. 07. 2018
 • Pavol Linkner
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 07. 2018
 • Juking, s.r.o.
 • Zmluva o poskytnutí služieb

 • pdf
 • Z 2018
 • 09. 07. 2018
 • Jaroslav Karoli
 • Zmluva o nájme HM č. 18/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 09. 07. 2018
 • Jaroslav Karoli
 • Zmluva o nájme HM č. 17/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 09. 07. 2018
 • Jaroslav Karoli
 • Zmluva o nájme HM č. 16/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 02. 07. 2018
 • U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 02. 07. 2018
 • SPP - distribúcia, a.s.
 • Zmluva o pripojení

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 06. 2018
 • Organika s.r.o.
 • Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 06. 2018
 • Milan Racko
 • Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 06. 2018
 • Šagátová Oľga
 • Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 06. 2018
 • Zuzana Mikolajová
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 06. 2018
 • Stanislav Svečka
 • Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 06. 2018
 • Ing. Roman Keruľ
 • Zmluvy o nájme HM č. 15/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 13. 06. 2018
 • MŽP SR, SAŽP
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Podpora recyklácie
 • 93 321,54 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 12. 06. 2018
 • Ing. Zuzana Ondo-Eštoková, Ing. Branislav Ondo-Eštok
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 56,32 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 07. 06. 2018
 • MILK-AGRO, spol. s r.o.
 • Kúpna zmluva
 • 500 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 06. 2018
 • Geodeticca, s.r.o., Košice
 • Zmluva o spracúvaní osobných údajov

 • pdf
 • Z 2018
 • 01. 06. 2018
 • Mária Angušová
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2018 Tepličany

 • pdf
 • Z 2018
 • 01. 06. 2018
 • PROROZVOJ, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 200 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 01. 06. 2018
 • NAJ, s.r.o.
 • Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

 • pdf
 • Z 2018
 • 30. 05. 2018
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode č. 17/41/054/262 zo dňa 29.11.2017

 • pdf
 • Z 2018
 • 30. 05. 2018
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 18/41/052/216 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec

 • pdf
 • Z 2018
 • 30. 05. 2018
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 40/50j/NS/2018-NP PZ VAOTP-3, 18/41/50J/44 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 • pdf
 • Z 2018
 • 30. 05. 2018
 • Inžinierske stavby, a.s., Košice
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 24. 05. 2018
 • FURA s.r.o.
 • Dodatok 1/2018

 • pdf
 • Z 2018
 • 17. 05. 2018
 • Energie2, a.s.
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2018
 • 15. 05. 2018
 • Daňková Stela
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 05. 2018
 • Natur-Pack, a.s.
 • Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 05. 2018
 • mmcité2, s.r.o.
 • Objednávka - zmluva č. SK18A072
 • 6354,24 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 05. 2018
 • Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DPH na rok 2018
 • 2150 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 05. 2018
 • O. z. TKÁČ BOX TEAM
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DPH na rok 2018
 • 500 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 05. 2018
 • Stolnotenisový klub ŠTART
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DPH na rok 2018
 • 700 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 05. 2018
 • Občianske združenie Žijem hudbou
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DPH na rok 2018
 • 2000 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 11. 05. 2018
 • ENDURO KLUB Tepličany
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DPH na rok 2018
 • 1650 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 09. 05. 2018
 • Adriána Sabolová
 • Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2018
 • 09. 05. 2018
 • Chladiace veže Bohunice, s.r.o.
 • Zmluva o dielo, Dodatok č.1

 • pdf
 • Z 2018
 • 09. 05. 2018
 • VÚB, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2018
 • 04. 05. 2018
 • Urbár Tepličany
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2018
 • 02. 05. 2018
 • Jozef Vavrek
 • Zmluva o najme bytu A101.3

 • pdf
 • Z 2018
 • 30. 04. 2018
 • VSD, a.s., Košice
 • Zmluva o pripojení

 • pdf
 • Z 2018
 • 25. 04. 2018
 • Ján Bartko
 • Zmluva o nájme HM č. 14/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 25. 04. 2018
 • Ján Bartko
 • Zmluva o nájme HM č. 13/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 25. 04. 2018
 • Ján Bartko
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 25. 04. 2018
 • Ján Bartko
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 25. 04. 2018
 • Ján Bartko
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 20. 04. 2018
 • VVS,a.s., Košice
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2018
 • 16. 04. 2018
 • Euroleader Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 2 280,- €

 • pdf
 • Z 2018
 • 16. 04. 2018
 • Stanislav Svečka
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme

 • pdf
 • 2018
 • 16. 04. 2018
 • Milan Racko
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme

 • pdf
 • Z 2018
 • 06. 04. 2018
 • Zuzana Mikolajová
 • Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z2018
 • 29. 03. 2018
 • Šagátová Oľga
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme

 • pdf
 • Z 2018
 • 27. 03. 2018
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o spolupráci - vysporiadanie pozemkov

 • pdf
 • Z 2018
 • 23. 03. 2018
 • NAJ, s.r.o.
 • Zmluva č. ZO-2018-61-01 o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2018
 • 21. 03. 2018
 • Slovenský Červený kríž, Košice-okolie
 • Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

 • pdf
 • Z 2018
 • 21. 03. 2018
 • SPP -distribúcia, a.s.
 • Zmluva o údržbe plynárenského zariadenia Poľná

 • pdf
 • Z 2018
 • 21. 03. 2018
 • SPP -distribúcia, a.s.
 • Zmluva o nájme plynárenského zariadenia Poľná

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 03. 2018
 • RNDr. Peter Bohuš
 • Zmluva o dielo Zmena ÚP Vargová

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 03. 2018
 • Tris, spol. s.r.o., Košice
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 22. 02. 2018
 • SC KSK
 • Zmluva o úprave práv a povinností

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • M Palčová, Ing. R. Palčo
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 28,16 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • Peter Koša
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 59,84 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • Peter Koša
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

 • pdf
 • Z 2018
 • 16. 02. 2018
 • Anna Jendrušáková, Mária Vargová
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 02. 2018
 • Alžbeta Matejová
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 02. 2018
 • Alžbeta Matejová
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 02. 2018
 • Alžbeta Matejová
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 12. 02. 2018
 • Martončík Štefan
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 08. 02. 2018
 • VVS, a.s Košice
 • Zmluva o postúpení práv a povinností investora

 • pdf
 • Z 2018
 • 06. 02. 2018
 • URBI projektová kancelária
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 06. 02. 2018
 • Terézia Onderková
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 05. 02. 2018
 • Štefan Eperješi a Matilda Eperješiová
 • Zmluva o zrušení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2018
 • 02. 02. 2018
 • I-Z Tender, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 30. 01. 2018
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 18/41/50J/4 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 01. 2018
 • R. Fedorová, M. Ceperková, A. Janočková, O. Hlubeň
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 01. 2018
 • Monika Tréfová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)

 • pdf
 • Z 2018
 • 26. 01. 2018
 • Uličná Anna
 • Dodatok č.7 k zmluve o nájme bytu A106.3

 • pdf
 • Z 2018
 • 24. 01. 2018
 • RICOH Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva o prenájme so servisnými službami

 • pdf
 • Z 2018
 • 22. 01. 2018
 • Kvetoslava Gabruňová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Mgr. Milan Kopčik
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Veronika Loškárová
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Veronika Loškárová
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Veronika Loškárová
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2018 Malá Vieska

 • zip
 • Z 2018
 • 15. 01. 2018
 • ENERGOCOM PLUS, s.ro., KANGO, s.r.o.
 • Zmluva o dielo "Komunitné centrum"
 • 248 226,00 €