2016

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2016
 • 31. 12. 2016
 • Pavol Babčák
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 31. 12. 2016
 • Pavol Babčák
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 31. 12. 2016
 • Pavol Babčák
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 20. 12. 2016
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č.16/41/054/384 - CzKN

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Ing. Paulína Borovská
 • Zmluva o nájme HM č. 53/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Ing. Paulína Borovská
 • Zmluva o nájme HM č. 52/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Marián Rakar
 • Zmluva o nájme HM č. 51/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Marián Rakar
 • Zmluva o nájme HM č. 50/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Ján Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 49/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Ján Juhás
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Ján Juhás
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Ján Juhás
 • Zmluva o nájme HM č. 48/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 12. 2016
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zmluva o postúpení práv a povinností investora

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 12. 2016
 • Vaľová Eva
 • Nájomná zmluva A302.3b

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 12. 2016
 • Šestinová Halijová Lenka
 • Nájomná zmluva C307.3

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 12. 2016
 • Ján Faktor
 • Nájomná zmluva A502.2

 • pdf
 • Z 2016
 • 29. 11. 2016
 • Mesto Košice
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

 • pdf
 • Z 2016
 • 29. 11. 2016
 • Kováčová Ľudmila
 • Zmluva o nájme HM č. 43/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 29. 11. 2016
 • Ľudmila Juhásová
 • Zmluva o nájme HM č. 47/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 29. 11. 2016
 • Ľudmila Juhásová
 • Zmluva o nájme HM č. 46/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 29. 11. 2016
 • Ľudmila Juhásová
 • Zmluva o nájme HM č. 45/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 29. 11. 2016
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 237/§52/2016/ŠR

 • pdf
 • Z 2016
 • 28. 11. 2016
 • AIP projekt, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 5940 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 28. 11. 2016
 • Magdaléna Franková
 • Zmluva o nájme HM č. 44/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 24. 11. 2016
 • Smaržová Zuzana
 • A 203.3

 • pdf
 • Z 2016
 • 24. 11. 2016
 • Dupejová Jana
 • A 304.3

 • pdf
 • Z 2016
 • 24. 11. 2016
 • Daňko Stanislav
 • A 403.3

 • pdf
 • Z 2016
 • 24. 11. 2016
 • Babčák Martin
 • B 306.2

 • pdf
 • Z 2016
 • 24. 11. 2016
 • Urbariát pozemkové spoločenstvo Malá Vieska
 • Nájomná zmluva
 • 236,21 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 11. 2016
 • Gaľová Anna
 • Zmluva o nájme HM č. 42/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 11. 2016
 • Mária Trojčáková
 • Zmluva o nájme HM č. 41/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 11. 2016
 • Mária Trojčáková
 • Zmluva o nájme HM č. 40/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 11. 2016
 • Mária Trojčáková
 • Zmluva o nájme HM č. 39/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 11. 2016
 • Mária Trojčáková
 • Zmluva o nájme HM č. 38/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 14. 11. 2016
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o pripojení

 • pdf
 • Z 2016
 • 14. 11. 2016
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 2160 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 09. 11. 2016
 • Andrej Fujda
 • Zmluva o nájme HM č. 37/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 09. 11. 2016
 • Andrej Fujda
 • Zmluva o nájme HM č. 36/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 09. 11. 2016
 • Andrej Fujda
 • Zmluva o nájme HM č. 35/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 09. 11. 2016
 • Mária Riapošová
 • Zmluva o nájme HM č. 34/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 11. 2016
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda o poskytnutí príspevku

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 11. 2016
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č.16/41/010/134

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • VÚB, a.s.
 • Dodatok č.6 k zmluve o terminovanom úvere č.565/2014/UZ

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 33/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Mária Sabová
 • Zmluva o nájme HM č. 32/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 31/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 30/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 29/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 28/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 27/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 26/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 10. 2016
 • Anna Hudáková
 • Zmluva o nájme HM č. 25/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 10. 2016
 • ELEKTRO - ENERGO, s.r.o.
 • Rámcová kúpna zmluva
 • 2412 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 19. 10. 2016
 • DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
 • Dodatok č.1 k zmluve o pripojení

 • pdf
 • Z 2016
 • 19. 10. 2016
 • Karpatský euroregión Slovensko
 • Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
 • 5400 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 19. 10. 2016
 • Jozef Fujda
 • Zmluva o nájme HM č. 24/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 14. 10. 2016
 • VÚB, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2016
 • 13. 10. 2016
 • Ladislav Matej
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 06. 10. 2016
 • Helena Matejová
 • Zmluva o nájme HM č. 23/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 04. 10. 2016
 • tatrex skk s.r.o.
 • Rámcová kúpna zmluva
 • 45314,40 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 03. 10. 2016
 • Pavol Fujda
 • Zmluva o nájme HM č. 22_2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 03. 10. 2016
 • Ondrej Hlubeň
 • Zmluva o nájme HM č. 21_2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 03. 10. 2016
 • Ondrej Hlubeň
 • Zmluva o nájme HM č. 20_2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 24. 09. 2016
 • Stavoprojekt, s.r.o.
 • Zmluva o dielo (vybudovanie zberného dvora)
 • 5880 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 24. 09. 2016
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
 • Dohoda č. 20/§50j/NS/2016/ŠR, 16/41/50J/10 medzi Obcou a ÚPSVaR

 • pdf
 • Z 2016
 • 16. 09. 2016
 • Tkáč Pavol
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 16. 09. 2016
 • Balcová Mária
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Tkáč Štefan
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Medvecká Jana
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Matejová Jana
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Lauko Ivan
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Klemová Matúšková Monika
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Kosturková Mária
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Ing. Záhumenský Peter
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • Birka Róbert
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 09. 2016
 • MP Profit PB, s.r.o
 • Zmluva o manažmente verejného obstarávania
 • 1200 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 13. 09. 2016
 • Holubová J.
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 13. 09. 2016
 • Nigutová E.
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 13. 09. 2016
 • Jarčušková E.
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2016
 • 12. 09. 2016
 • SVP, štátny podnik
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 09. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 19/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 09. 2016
 • Redajová Ela
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 09. 2016
 • Nigut Milan
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 09. 2016
 • Mgr. Smolková Katarína
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 09. 2016
 • Keruľ Rastislav
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 09. 2016
 • Ing. Pohorelec Martin
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 09. 2016
 • Ing. Kotora Miroslav
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 31. 08. 2016
 • Recyklačný fond
 • Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
 • 31710 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 30. 08. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 26. 08. 2016
 • Oleňáková Renáta
 • Zmluva o nájme bytu B309.3

 • pdf
 • Z 2016
 • 25. 08. 2016
 • VVS a.s.
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku

 • pdf
 • Z 2016
 • 25. 08. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 18/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 18. 08. 2016
 • TD, s.r.o., Košice
 • Zmluva na výkon činností veterinárnej asanácie

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 08. 2016
 • Slovenská Pošta, a.s.
 • Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 08. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 17/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 02. 08. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 16/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 07. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 15/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 07. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 14/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 07. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 13/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 27. 07. 2016
 • Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL
 • Zmluva o dielo
 • 1800 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 25. 07. 2016
 • SPP - distribúcia, a.s.
 • Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

 • pdf
 • Z 2016
 • 25. 07. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 13. 07. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 04/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 13. 07. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 07. 07. 2016
 • SWAN, a.s.
 • Zmluva o nájme
 • 2000 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 07. 07. 2016
 • Natur-Pack, a.s.
 • Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 07. 2016
 • Deduško n.o.
 • Zmluva o nájme
 • 160 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 30. 06. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 28. 06. 2016
 • Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
 • Mandátna zmluva
 • 2520 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 28. 06. 2016
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít
 • 500 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 06. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 06. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 06. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 06. 2016
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2016 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 06. 2016
 • ODPADservis s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb
 • 30 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 20. 06. 2016
 • Východoslovenská energetika Holding a.s.
 • Darovacia zmluva
 • 300 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 20. 06. 2016
 • Martin Gregor
 • Zmluva dielo
 • 150 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 20. 06. 2016
 • MP Profit PB s.r.o.
 • Zmluva o manažmente verejného obstarávania
 • 1200 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 06. 2016
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb
 • 8640 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 09. 06. 2016
 • HL Builds s.r.o.
 • Zmluva o dielo (Rekonštrukcia strechy a podhľadu telocvične)
 • 70996,93 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 06. 2016
 • Spojmix plus s.r.o
 • Zmluva o dielo
 • 3703,39 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 07. 06. 2016
 • SPP, a.s.
 • Dodatok 2/2017 k zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2016
 • 03. 06. 2016
 • Uličný Pavol
 • Nájomná zmluva A302.3a

 • pdf
 • Z 2016
 • 02. 06. 2016
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb
 • 1030 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 30. 05. 2016
 • OPL s.r.o.
 • Zmluva o dielo (Zníženie spotreby energie materskej školy)
 • 207 415,79 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 30. 05. 2016
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Dohoda na vykonávanie Aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec č. 103/§52/2016/NP PZ VAOTP

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 05. 2016
 • VIA auto s.r.o.
 • Kúpna zmluva Iveco Daily
 • 5900 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 05. 2016
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb
 • 5760 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 17. 05. 2016
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb
 • 1025 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 03. 05. 2016
 • Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 3/2016 Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 02. 05. 2016
 • Milan Takáč
 • Zmluva o vykonávaní odbornej spôsobilosti - prevádzkovanie pohrebiska
 • 0 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 28. 04. 2016
 • Novotná Jarmila
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 25. 04. 2016
 • VÚB, a.s.
 • Dodatok č.5 k zmluve o termínovanom úvere č.565_2014 UZ

 • pdf
 • Z 2016
 • 20. 04. 2016
 • AQUING spol. s.r.o.
 • Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodnej siete
 • 4200 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 15. 04. 2016
 • Múdra Aurélia
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 12. 04. 2016
 • CityEnergy s.r.o
 • Zmluva o výkone podpornej energetickej služby

 • pdf
 • Z 2016
 • 12. 04. 2016
 • HL Builds s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 9588 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 06. 04. 2016
 • Enviroline s.r.o. Košice
 • Zmluva o dielo 160406-1
 • 19 800 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 06. 04. 2016
 • Daňková Stela
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 31. 03. 2016
 • Halász Vladimír
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 30. 03. 2016
 • Karpatská nadácia
 • Zmluva o poskytnutí grantu
 • 2500 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 03. 2016
 • TTP Consulting s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 600 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 23. 03. 2016
 • TTP Consulting s.r.o.
 • Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu
 • 600 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 03. 2016
 • Antik Telecom, s.r.o.
 • Zmluva o nájme
 • 250 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 18. 03. 2016
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2016 – Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 18. 03. 2016
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2016 – Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 18. 03. 2016
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2016 – Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 14. 03. 2016
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2016 – Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 14. 03. 2016
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2016 – Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2016
 • 10. 03. 2016
 • URBI projektová kancelária
 • Dodatok č.1 k zmluve o dielo 1/2015

 • pdf
 • Z 2016
 • 09. 03. 2016
 • CityEnergy s.r.o
 • Zmluva o dielo
 • 990 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 03. 2016
 • VÚB, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte Kanalizácia - Kostoľany nad Hornádom

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 03. 2016
 • VÚB, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte Kanalizácia - Družstevná pri Hornáde

 • pdf
 • Z 2016
 • 08. 03. 2016
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č.16/41/012/8

 • pdf
 • Z 2016
 • 07. 03. 2016
 • MP Profit PB s.r.o.
 • Zmluva o manažmente verejného obstarávania
 • 1500 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 04. 03. 2016
 • Druprojekt IPZ Prešov
 • Zmluva o dielo
 • 4 620 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 03. 2016
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2016 - Tepličany

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 03. 2016
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 03. 2016
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 03. 2016
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 03. 2016
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2016
 • 29. 02. 2016
 • W-control, s.r.o
 • Zmluva o dielo 349/16
 • 1776 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 02. 2016
 • Mediinvest, s.r.o.
 • Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 02. 2016
 • Mediinvest, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 1500 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 16. 02. 2016
 • Nájom hrobového miesta

 • pdf
 • Z 2016
 • 11. 02. 2016
 • Nájom hrobového miesta

 • pdf
 • Z 2016
 • 02. 02. 2016
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Dodatok č.3 k poistnej zmluve 080-2046.818

 • pdf
 • Z 2016
 • 22. 01. 2016
 • Cassovia golf & country club s.r.o
 • Zmluva o podmajme Cassovia Golf a obec č.1

 • pdf
 • Z 2016
 • 21. 01. 2016
 • Cassovia golf & country club s.r.o
 • Zmluva o podmajme Cassovia Golf a obec č.2

 • pdf
 • Z 2016
 • 13. 01. 2016
 • FGE Finance green energy, s.r.o
 • Zmluva o financovaní zmien a dopnkov UPN

 • pdf
 • Z 2016
 • 12. 01. 2016
 • Ing. arch. Agnesa Hoppanová
 • Príkazná zmluva
 • 900 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 11. 01. 2016
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Kúpna zmluva
 • 5 348 €

 • pdf
 • Z 2016
 • 04. 01. 2016
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • DOHODA č.9/2016/§54

 • pdf
 • Z 2016
 • 01. 01. 2016
 • W-Control, s.r.o.
 • Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku