2015

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2015
 • 29. 12. 2015
 • Druprojekt IPZ Prešov
 • Zmluva o dielo projekt MŠ
 • 20160 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 22. 12. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č.407/§52a/2015/ŠR

 • pdf
 • Z 2015
 • 22. 12. 2015
 • Doxx - stravné lístky, spol. s r.o.
 • Zmluva - stravné lístky

 • pdf
 • Z 2015
 • 18. 12. 2015
 • Mediinvest, s.r.o.
 • Zmluva o dielo žiadosť o NFP MŠ
 • 1500 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 16. 12. 2015
 • URBI projektová kancelária
 • Zmluva o dielo č.1/2015 - ÚPN

 • pdf
 • Z 2015
 • 15. 12. 2015
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Zmluva o prevode práv a povinností

 • pdf
 • Z 2015
 • 14. 12. 2015
 • DataCentrum (DEUS)
 • Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest

 • pdf
 • Z 2015
 • 10. 12. 2015
 • VÚB, a.s.
 • Dodatok č.4 k zmluve o termínovanom úvere č.565/2014/UZ

 • pdf
 • Z 2015
 • 04. 12. 2015
 • Komunálna poisťovňa a.s.
 • Úrazové poistenie
 • 81,25 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 04. 12. 2015
 • Mesto Košice
 • Zmluva o poskytnutí finanč.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2016

 • pdf
 • Z 2015
 • 02. 12. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č.393/§52/2015/ŠR

 • pdf
 • Z 2015
 • 02. 12. 2015
 • Slovenský pozemkový fond
 • Protokol o odovzdaní pozemku

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 12. 2015
 • Hydromeliorácie, štátny podnik
 • Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 12. 2015
 • Ministerstvo ŽP SR
 • Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č. 089/1.2MP/2010 - Kanalizácia

 • pdf
 • Z 2015
 • 30. 11. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 2 k Dohode č. 142a/§10/2014/AC

 • pdf
 • Z 2015
 • 30. 11. 2015
 • byt č. B 210.1

 • pdf
 • Z 2015
 • 27. 11. 2015
 • LK - Servis Slovakia, s.r.o
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2015
 • 10. 11. 2015
 • Environmentálny fond
 • Zmluva č.110450 08U03
 • 83068 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 30. 10. 2015
 • Komunálna poisťovňa a.s.
 • Úrazové poistenie
 • 26,56 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 05. 10. 2015
 • Ispo spol. s.r.o. inžinierske stavby
 • Zmluva o dielo 2466/2015
 • 5111,93 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 09. 10. 2015
 • Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
 • Program rozvoja obce 2015-2021
 • 950 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 06. 10. 2015
 • VÚB Banka, a.s.
 • Bežný účet na dotácie

 • pdf
 • Z 2015
 • 30. 09. 2015
 • Nájom hrobového miesta

 • pdf
 • Z 2015
 • 28. 09. 2015
 • RAJO a.s.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2015
 • 28. 09. 2015
 • RAJO a.s.
 • Projekt

 • pdf
 • Z 2015
 • 28. 09. 2015
 • Fúra s.r.o.
 • Likvidácia odpadu

 • pdf
 • Z 2015
 • 17. 09. 2015
 • Geodeticca, s.r.o.
 • Ortofotomapa
 • 987,60 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 17. 09. 2015
 • Geodeticca, s.r.o.
 • Služba WebGIS
 • 29 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 09. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Finančný príspevok

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 09. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Finančný príspevok

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 09. 2015
 • Ministerstvo ŽP SR
 • Dodatok č.3 k zmluve 089/1.2MP/2010

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 09. 2015
 • SPP, a.s.
 • Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 09. 2015
 • SPP, a.s.
 • Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 09. 2015
 • SPP, a.s.
 • Dodatok č.1/2016 k zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2015
 • 31. 08. 2015
 • ARTICOMP, s.r.o.
 • Žiadosť KD
 • 500 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 31. 08. 2015
 • Ing. Marta Tomková
 • Projektová dokumentácia KD

 • pdf
 • Z 2015
 • 26. 08. 2015
 • byt č. B 209.3

 • pdf
 • Z 2015
 • 24. 08. 2015
 • byt č. C 207.3

 • pdf
 • Z 2015
 • 17. 08. 2015
 • byt č. C 505.1

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 08. 2015
 • Igor Tomko - FA HUNTER
 • Odchyt túlavých zvierat
 • 71,93 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 30. 07. 2015
 • Nájom hrobového miesta 5/2015 Tepličany

 • pdf
 • Z 2015
 • 27. 07. 2015
 • NATUR-PACK, a.s.
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

 • pdf
 • Z 2015
 • 21. 07. 2015
 • Zmluva o zriadení vecného bremena /kanalizácia/

 • pdf
 • Z 2015
 • 20. 07. 2015
 • byt č. A 302.3a

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 07. 2015
 • AQUA PRO, s.r.o.
 • Dodávka pitnej vody

 • pdf
 • Z 2015
 • 24. 06. 2015
 • Nájom hrobového miesta 6/2015 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2015
 • 24. 06. 2015
 • Nájom hrobového miesta 7/2015 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2015
 • 24. 06. 2015
 • Nájom hrobového miesta 8/2015 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2015
 • 23. 06. 2015
 • KONTRAKT JMV, s.r.o.
 • Likvidácia biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV

 • pdf
 • Z 2015
 • 19. 06. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č.1 k Dohode č.21/2015/§54-VZ

 • pdf
 • Z 2015
 • 15. 06. 2015
 • TOP REAL, s.r.o.
 • Zriadenie vecného bremena
 • 5219 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 15. 06. 2015
 • TOP REAL, s.r.o.
 • Dohoda o spolupráci

 • pdf
 • Z 2015
 • 13. 06. 2015
 • Kooperativa poisťovňa
 • ČOV KnH
 • 636,20 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 13. 06. 2015
 • Kooperativa poisťovňa
 • ČOV DpH
 • 843,08 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 10. 06. 2015
 • Nájom hrobového miesta 3/2015 Tepličany

 • pdf
 • Z 2015
 • 08. 06. 2015
 • Spojmix s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 3695,90 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 29. 05. 2015
 • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kostoľany nad Hornádom
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2015
 • 27. 05. 2015
 • byt č. A 501.3b

 • pdf
 • Z 2015
 • 16. 05. 2015
 • Fúra s.r.o.
 • Zmluva o poskytnutí služby

 • pdf
 • Z 2015
 • 13. 05. 2015
 • Nájom hrobového miesta 3/2015 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2015
 • 13. 05. 2015
 • Nájom hrobového miesta 4/2015 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2015
 • 08. 05. 2015
 • Kooperativa poisťovňa
 • Poistenie budov ZŠ a ŠJ
 • 583 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 07. 05. 2015
 • Kiráľ František
 • Zmluva o zriadení vecného bremena v KÚ Tepličany

 • pdf
 • Z 2015
 • 07. 05. 2015
 • Nájom hrobového miesta 5/2015 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2015
 • 06. 05. 2015
 • Nájom hrobového miesta 2/2015 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 05. 2015
 • Nájom hrobového miesta

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 05. 2015
 • Mária Ďurďáková Kvetinárstvo - Pohrebné služby
 • Nájom nebytových priestorov
 • 360 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 05. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 60/2015/§54-VZ Obec s Úradom práce

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 05. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Aktivačné práce

 • pdf
 • Z 2015
 • 30. 04. 2015
 • byt č. A 401.2

 • pdf
 • Z 2015
 • 29. 04. 2015
 • byt č. A 402.3a

 • pdf
 • Z 2015
 • 29. 04. 2015
 • byt č. C 408.3

 • pdf
 • Z 2015
 • 28. 04. 2015
 • Mária Ďurďáková Kvetinárstvo - Pohrebné služby
 • Zmluva o vykonaní odbornej spôsobilosti-prevádzkovanie pohrebiska
 • 50 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 27. 04. 2015
 • Nájom hrobového miesta

 • pdf
 • Z 2015
 • 27. 04. 2015
 • Nájom hrobového miesta 2/2015 Tepličany

 • pdf
 • Z 2015
 • 20. 04. 2015
 • Zmluva o zriadení vecného bremena v KÚ Tepličany

 • pdf
 • Z 2015
 • 09. 04. 2015
 • Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2015
 • 27. 03. 2015
 • byt č. B 310.3

 • pdf
 • Z 2015
 • 20. 03. 2015
 • Inžinierske stavby, a.s.
 • Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári

 • pdf
 • Z 2015
 • 20. 03. 2015
 • Urbariát pozemkové spoločenstvo Malá Vieska
 • Nájomná zmluva
 • 9498 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 10. 03. 2015
 • Mestské lesy Košice a.s.
 • Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky fr.16/32

 • pdf
 • Z 2015
 • 03. 03. 2015
 • Elauk s.r.o
 • ZMLUVA č. 1/2015/VO/IV (Verejné obstarávanie)

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 03. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 18/§50j/NS/2015

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 03. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/2015/§54-VZ

 • pdf
 • Z 2015
 • 27. 02. 2015
 • byt č. A 105.3

 • pdf
 • Z 2015
 • 25. 02. 2015
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Zmluva 142/§12/2015/AC

 • pdf
 • Z 2015
 • 12. 02. 2015
 • JUDr. Radomír Jakab, Phd., advokát
 • Zmluva o poskytovaní právnych služieb
 • 250 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 10. 02. 2015
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení VB /kanál/, KÚ Tepličany

 • pdf
 • Z 2015
 • 19. 01. 2015
 • Jaroslav Kačmár - HasPO
 • Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby
 • 29 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 01. 2015
 • Zmluva o zriadení vecného bremena /kanál/

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 01. 2015
 • JP Estate, s.r.o.
 • Dohoda o urovnaní
 • 50000 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 01. 2015
 • FGE Finance green energy, s.r.o
 • Hydrogeologický vrt ČH-4 Tepličany
 • 1 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 01. 2015
 • Stredná odborná škola technická
 • Nájom nebytových priestorov
 • 1 €

 • pdf
 • Z 2015
 • 01. 01. 2015
 • ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
 • Projekt
 • 35 748 €