2018

  •  
  • Číslo
  • Dátum
  • Dodávateľ
  • Názov zmluvy
  • Suma

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • pačay architekti, s.r.o.
  • Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácie : Orechová ulica
  • 720 €

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • pačay architekti, s.r.o.
  • Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií : Varovecká ulica, Pod Hôrkou a Za Kasárňou.
  • 1710 €

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • Stolár-kamenár, ľuboš Gerda
  • Oprava prícestného betónového kríža v časti obce Malá Vieska

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • KOOR Východ, s.r.o.
  • Objednávka svietidiel
  • 742,64 €

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • IPP Consulting, s.r.o.
  • Dodávka kompostérov
  • 81000 €

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • STAFIX s.r.o.
  • Sanácia terás 4NP/2 bytové jednotky
  • 7740 €

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • GEO SLOVAKIA s.r.o.
  • Vypracovanie hydrogeologického posudku k dodatočnému povoleniu stavby "Výstavba miestnej komunikácie - Záhradná a Púpavová ulica"
  • 360 €

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • STAFIX s.r.o.
  • Sanácia terás 3NP 54 b.j
  • 10248 €

  • pdf
  • O 2018
  • 03. 10. 2018
  • HL Build s.r.o.
  • Montáž krytov svietidiel na rozpínacie kotvy
  • 595,37 €

  • pdf
  • O 2018
  • 18. 05. 2018
  • RADEXY s.r.o.
  • Revízia na plynovom a tlakovom zariadení

  • pdf
  • O 2018
  • 18. 05. 2018
  • TOITOI-DIXI s.r.o.
  • Prenájom toaletných kabíniek
  • 264 €

  • pdf
  • O 2018
  • 18. 05. 2018
  • TRIS, spol. s r.o.
  • Vyhotovenie základu pod kríž
  • 275,05 €

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • ŠEVT a.s.
  • Tlačivá - Rybársky lístok v počte 50 ks

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • ProWood Slovakia s.r.o.
  • Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA, činnosť J1: Podpora elektromobility
  • 500 €

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • EUROVIA-Kameňolomy s.r.o.
  • Kamenivo frakcie 0-32 B v množstve 40 ton

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • PARKONA s.r.o.
  • 200 kg trávneho semena

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
  • Búranie objektu v rámci výstavby Komunitného centra

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • Vodohospodárska výstavba štátny podnik
  • Vypracovanie odborného posudku na stanovenie kategórie vodnej stavby "Úprava odvodňovacej priekopy cez obec v časti Malá Vieska" v obci Družstevná pri Hornáde.
  • 522,31 €

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • Fatľa Ján, Mgr.
  • Revízie detských ihrísk

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • ADOREAL, s.r.o.
  • Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt: Výstavba chodníka a parkoviska pred Čardou

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • Správa ciest Košického sam.kraja
  • Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • Divadlo nad vecou
  • Divadelné výstupenie dňa 11.3.2018
  • 150 €

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • Kostovčík Ľubomír
  • Čistenie a kontrola komínov na obecných budovách

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • DATALAN, a.s.
  • Uzávierková operácia
  • 33 €

  • pdf
  • O 2018
  • 16. 04. 2018
  • Bc. Michala Danková - REMIDA
  • Prenájom zariadenia MP C2004exSP