2019

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy

 • pdf
 • Z 2019
 • 08. 04. 2019
 • B - komplet, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 03. 2019
 • Helena Daňková
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 20. 03. 2019
 • Pavol Capko
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 18. 03. 2019
 • Úrad práce sciálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/50J/18 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2019
 • 11. 03. 2019
 • Vladimír Komár
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 06. 03. 2019
 • FÚRA s.r.o.
 • Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201847420_Z zo dňa 6.11.2018

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 03. 2019
 • VVS, a.s.
 • Zmluva č. 30-000149228PO2019

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 03. 2019
 • Čarda s.r.o.
 • Darovacia zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 27. 02. 2019
 • Pavol Holub
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 02. 2019
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

 • pdf
 • Z 2019
 • 19. 02. 2019
 • Ing. Roman Keruľ
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 18. 02. 2019
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 14. 02. 2019
 • Slavomír Babčák
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2019 Tepličany

 • pdf
 • Z 2019
 • 13. 02. 2019
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 12. 02. 2019
 • Energie2, a.s.
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2019
 • 07. 02. 2019
 • Mirgová Terézia
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2019 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 02. 2019
 • Daňková Stela
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 02. 2019
 • Macková Alena
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 05. 02. 2019
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2019
 • 29. 01. 2019
 • Inžinierske stavby, a.s.
 • Zmluva o dielo č. ZoD 3/2019-CS

 • pdf
 • Z 2019
 • 25. 01. 2019
 • Mediinvest Consulting, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2019
 • 25. 01. 2019
 • adsupra s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 01. 2019
 • Slovenský červený kríž, Košice - okolie
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 21.3.2018

 • pdf
 • Z 2019
 • 24. 01. 2019
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu DOS - cukráreň

 • pdf
 • Z 2019
 • 22. 01. 2019
 • Enviromentálny fond
 • Dodatok č.1360/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1360/16/30 zo dňa 31.8.2016

 • pdf
 • Z 2019
 • 21. 01. 2019
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/052/420 zo dňa 27.11.2018 o zabezpečení podmienok na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obec

 • pdf
 • Z 2019
 • 17. 01. 2019
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 19/41/012/8 uzatvorená podľa §12 ods 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2019
 • 10. 01. 2019
 • VSE, a.s., Košice
 • Dodatok K Zmluve o dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 01. 2019
 • Vojtech Antoňak
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2019 Malá Vieska,

 • pdf
 • Z 2019
 • 04. 01. 2019
 • Mediinvest Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 01. 2019
 • VVS, a.s., Košice
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2019
 • 03. 01. 2019
 • Energie2, a.s.
 • Dodatokv č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny