Úvod    Kontakt

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31

IČO: 00324116
DIČ: 2021235920

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok:

8:00 - 11:30

12:30 - 15:30

Utorok:

8:00 - 11:30

12:30 - 15:30

Streda:

8:00 - 11:30

12:30 - 18:00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

8:00 - 12:30

 Starosta:

Ing. Ján JUHÁS, tel.: 055/720 7111

e-mail: starosta@druzstevna.sk

 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Jozef Lukáč, PhD.

e-mail:kontrolor@druzstevna.sk

 

 

Matrika, evidencia obyvateľstva, hlásenie v MR, kultúrny dom - objednávanie akcií, podateľňa

Ing. Denisa TROJČÁKOVÁ, 055/720 7113

mobil 0911 997 484

e-mail: matrika@druzstevna.sk , kultura@druzstevna.sk

 

Správa daní a poplatkov, správa 54 byt. jednotky, knižnica

Mgr. Jana TREFOVÁ, 055/720 7116

e-mail:  dane@druzstevna.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Zuzana TRESOVÁ, 055/720 7115

e-mail: ekonom@druzstevna.sk

e-mail: uctovnik@druzstevna.sk

 

Stavebné oddelenie, aktivačné práce a rozvoj obce

Ing. Zuzana ONDO-EŠTOKOVÁ, 055/720 7112

e-mail: obec@druzstevna.sk

 

Správa a údržba obecného majetku a 54 b.j.

Ján BOROVSKÝ, mobil: 0911 868 262

 

Miestna občianska poriadková služba

tel.: 055/7207110

mobil: 0903 909 941

mail: druzstevna.mops@gmail.com

 

Komunitné centrum, Pod Hôrkou 3

tel.: 0910 690 142, 055/460 2112

mail:kcdruzstevna@gmail.com

 

Koordinátor aktivačných prác

Milan KALEJA, mobil: 0911 868 263


Upratovanie

Dana MARTONČIKOVÁ

 


 

Spoločný obecný úrad Beniakovce:

Adresa: 

Kmeťova 20
040 01 Košice

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Silvia Sepešiová                     Telefón: 055/ 798 0822
E-mail: silvia.sepesiova@soubeniakovce.sk 
                                              
Stránkové dni:   

Pondelok   8.00 - 12.00          13.30 - 15.15
Streda        8.00 - 12.00          13.30 - 16.15

Viac na: www.socubeniakovce.sk

12:30 - 15:30

12:30 - 15:30