Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 23.01.2023 do 29.01.2023

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 23.01.2023 do 29.01.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 5/11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

23.1.

Féria

 

 

 

UT

24.1.

Sv. František Saleský,

biskup a uč. C., spomienka

Sokoľ

17:00

+ Ján a Anna Lengeňoví

ST

25.1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

sviatok

Tepličany

17:00

+ Jozef Štofaník, + Barbora

ŠT

26.1.

Sv. Timotej a Títus, biskupi spomienka

Kostoľany

17:00

+ Jozef, Anna, Bartolomej

PI

27.1.

Féria

Sv. omša za účastí detí

Tepličany

18:00

ZBP pre Máriu (Kováčová)                                      

SO

28.1.

Sv. Tomáš Akvinský,

kňaz a uč. C., spomienka

Večerná omša je z nedele

M. Vieska

8:00

+ Vladimír Ružinský

⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙

⁘⁙⁘⁙

⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙

Tepličany

17:00

+ Ján, Barbora, Ján, Andrej                   A

NE

29.1.

4.

v cezročnom

období

M. Vieska

8:00

Za učiteľov, zamestnancov a žiakov ZŠ DpH

Kostoľany

9:30

Za veriacich farnosti

Sokoľ

9:30

+ Božena Vajdová                                 A

Tepličany

11:00

ZBP pre Miroslava - poďak. za 50 r.ž.   A

Iné:

⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙⁘⁙

 

FARSKÉ OZNAMY

Týžden modlitieb za jednotu kresŤanov:Od 18. do 25. januára máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov s témou: „Robte dobro, domáhajte sa práva.” (Iz 1,17). Pridajme sa k tomuto modlitbovému úmyslu pri modlitbe sv. ruženca a aj pri bohoslužbách.

úradné hodiny:Na našej farskej webstránke v záložke KontaktyÚradné hodiny kancelárie farského úradu. V čase Úradných hodín som k dispozícii na FÚ. Mimo Úradných hodín ma kontaktujte cez farský mobil...

omše za účastí detí: V piatok je„detská omša“ v Tepličanoch o 18:00. Pre prvoprijímajúce deti sú súčasťou ich prípravy k 1.SvP.

farská pastoračná rada:Po dvoch pandemických rokoch a napriek ťažkej krízovej dobe chcem obnoviť Farskú pastoračnú radu (FPR), podľa Štatútu FPR.  Vo FPR bude mať každý kostol svojich zástupcov (2 alebo 3). Prosím tých, ktorí chcú - v spolupráci s duchovným otcom - pomôcť pri pastorácií detí, mládeže, príprave liturgie, adorácií, odpustových slávností a pri iných farských aktivitách, aby sa prihlásili u duchovného otca do konca januára. Ďakujem za ochotu poslúžiť.

prvopiatková spoveď: V tomto týždni budeme (v predstihu) spovedaťod 16:00: v utorok v Sokoli, v stredu v Tepličanoch a vo štvrtok v Kostoľanoch. (Je to z dôvodu plánovaného vyšetrenia v prvopiatkovom týždni  a sviatku Hromníc).  

milodary:T – Mária Senková 50,-€; KnH – z krstu Tobiasa Daňka 50,-€. Veľká vďaka za štedrosť!

zbierka na ACM/UPC:Zbierka na pastoráciu mládeže v ACM a UPC: MV – 103,-€;KnH – 86,50€; S – 200,-€; T – 159,-€. Vďaka za každýmilodar!

zbierka na kostol:Dnes máme mesačnú zbierku na potreby kostola. Veľká vďaka všetkým zo podporu svojho kostola!

požehnaný nový týždeň!