Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 22.05.2023 do 28.05.2023

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 22.05.2023 do 28.05.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

22.5.

Veľkonočná féria

 

 

 

UT

23.5.

Veľkonočná féria

Sokoľ

18:00

 

+ rod. Jánošíkovej, Jurániovej, Pancurákovej a Frankovej

ST

24.5.

Veľkonočná féria

Kántrový deň

Po omši nácvik 1. SvP

M. Vieska

17:00

 

ŠT

25.5.

Veľkonočná féria

½ hod. adorácia po omši

Tepličany

18:00

+ Jozef a Imrich

PI

26.5.

Sv. Filip Néri, kňaz

spomienka

Kántrový deň

Kostoľany

18:00

+ rod. Šašákovej, Námešpetrovej, Stupkovej

SO

27.5.

Veľkonočná féria

Kántrový deň

Večer z nedele Turíc

M. Vieska

8:00

+ Milan Bučko

M. Vieska

9:00

Slávnosť 1. sv. spovede

Tepličany

18:00

+ Jozef, Mária, Jozef (Savkoví)                      A

NE

28.5.

zoslanie ducha svätého

slávnosť

M. Vieska

10:00

Za prvoprijímajúce deti       

Kostoľany

9:30

+ Andrej Havrila                                              A

Sokoľ

8:00

+ Anna Balogová                                            A

Tepličany

8:00

ZBP rod. Daduľákovej                    

Iné:

⁕※⁕※⁕⁕※⁕※⁕※⁕※⁕

 

májové litánie: Májové litánie budú pred večernou omšou s kňazom o 18:00. Keď nie je omša budú litánie podľa dohody veriacich v kostole (resp. v Pastoračnom centre). Pred rannými omšami, v nedeľu a prikázané sviatky budú Májové litánie po modlitbe ruženca pred omšou.

kántrové dni: V tomto týždni  - streda, piatok, sobota - sú letné kántrové dni, jeden je záväzný. Obsahom kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

odpustky na turíce: Nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa na Turíce zapojí do spevu alebo recitovania hymnu Veni, Creator Spiritus (Príď, Duchu svätý Tvorivý) môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Text hymnu je na našej webstránke a lístky s hymnom sú vytlačené v našich kostoloch.

Slávnosť 1. sv. prijímania : V nedeľu 28.5 2023 o 10:00 bude v kostole na Malej Vieske slávnosť 1. sv. prijímania. Nácvik detí k 1. SvP bude v stredu po sv. omši na M. Vieske. Po dohode s rodičmi detí bude sv. omša o 17:00!!! Prvá sv. spoveď detí a spoveď rodičov bude v sobotu od 9:00 na M. Vieske. Súrodencov, starých rodičov a príbuzných pozývame k sv. spovedi pred večernými omšami v týždni.

MILODARY na kostol: T – rodina Ondirová 200,-€. S – bohuznámy 50,-€. Srdečná vďaka!   

zbierky:Dnešnú nedeľu (21. mája) je 57. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Modlíme sa za katolícke masmédia a máme aj zbierku na katolícke masmédia. Vďaka za podporu našich katolíckych masmédií.

POŽEHNANÝ veľkonočný čas!