Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 22.02.2021 do 28.02.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 22.02.2021 do 28.02.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde, 0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

Po

22.2.

Katedra sv. Petra, apoštola

sviatok

 

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

(+ Vladimír Redaj – 4. výr.)

Ut

23.2.

Féria v pôste

 

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

St

24.2.

Féria v pôste

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

Št

25.2.

Féria v pôste

 

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

Pi

26.2.

Féria v pôste

 

 

Neverejné slávenie sv. omše                           

So

27.2.

Féria v pôste

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

Ne

28.2.

2. PÔSTNA NEDEĽA

Rok B

 

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

(Za veriacich farnosti)                                                       

                                              

Iný program:

Kostoľany – sv. krstu 28.2. 2021 – 11:00

O Z N A M Y

Od 8.2. 2021 platí pre bohoslužby COVID automat. Sv. omše v tomto čase sú stále bez účasti verejnosti. V prípade nahlásenia pohrebu, krstu alebo akýchkoľvek otázok (napr. možnosť prijať sv. zmierenia) kontaktujte duchovného otca na čísle 0910 349 658.

■ Od Popolcovej stredy prežívame 40-denné pôstne obdobie. V tomto čase obmedzení vás, bratia a sestry, povzbudzujem k trpezlivosti. Využime duchovnú ponuku TV Lux alebo Rádia Lumen pri sledovaní sv. omší, pobožnosti Krížovej cesty, sv. ruženca a iného duchovného programu.Iste, „nie je to ono“, ale vydržme to. Je to skúška našej viery a lásky k Bohu a blížnym. Je to náš aktuálny kríž, ale nie sme pri ňom sami - Pán je s nami.

Od 1.1. 2021 slávime bohoslužby neverejne. Úmysly sv. omší prijaté na presný termín (pri životnom jubileu veriacich, pri výročí smrti zosnulých a podobne), odslúžim súkromne v prijatom termíne. Všimnite si ich v rozpise Bohoslužobného programu. Duchovne sa spojte v daný deň pri sledovaní sv. omše v našich médiách.

Dnes – 1. pôstnu nedeľu - jeJarná zbierka na charitu. V tomto roku pandemických obmedzení bude zbierka prebiehať počas celého pôstneho obdobia. P. Boh zaplať za každý milodar, ktorý zašleme cez bankový prevod na účet charity. Plagát s informáciami o činnosti Charity a číslom účtu nájdete na https://www.charita-ke.sk/zbierka/.

■ Elektronické sčítane obyvateľstva 2021prebieha od 15.2. 2021. Priznajme sa k našej katolíckej viere. Všimnime si upozornenie našich biskupov (TK KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi) a nedajme sa pomýliť manipuláciami v médiách a na internete https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210216028. Kto by potreboval pomoc pri vyplnení elektronického formulára sčítania ľudu, môže kontaktovať duchovného otca na farskom telefónnom čísle 0910 349 658.

 

Bratia a sestry, prajem vám požehnaný pôstny čas a nový týždeň!