Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 20.06.2022 do 26.06.2022

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 20.06.2022 do 26.06.2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

20.6.

Féria

Kostoľany

   8:00

ZBP pre Annu a Petra

UT

21.6.

Sv. Alojz Gonzága, rehoľník

spomienka

Sokoľ

18:00

+ rod. Jánošíkovej a Lukáčovej

ST

22.6.

Vigília slávnosti

Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Kostoľany

18:00

+ Pavol Švec

ŠT

23.6.

Vigília slávnosti

Najsv. Srdca Ježišovho

M. Vieska

 18:00

+ Andrej Fujda                                             

PI

24.6.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

slávnosť

Kostoľany

18:00

+ Ján Knap (nedožitých 90 r.)                 A

Sokoľ

18:00

Za Spol. Najsv. Srdca Ježišovho  (20 výr.)       

Tepličany

16:30

+ Irena Plichtová – od RB                        A

SO

25.6.

Nepoškvrnené Srdce P. Márie

spomienka

Večerná omša z nedele

M. Vieska

 8:00

+ Ondrej Miga

Tepličany

 18:00

ZBP pre Janu                              

NE

26.6.

13.

v cezročnom

období

(Odpust v Sokoli)

M. Vieska

 8:00

+ Peter Bartoš                                            A

Kostoľany

 9:00

+ Jozef Múdry - mesačná

Sokoľ

10:30

Za veriacich farnosti

Iné:

⁘⁘⁘

FARSKÉ OZNAMY

Deň rodiny v Kostoľanoch:V sobotu 25. júna, so začiatkom o 14:00, bude v centre obce Kostoľany n/H. Deň rodiny. V rámci bohatého programu bude aj požehnanie nového hasičského auta a hasičskej zbrojnice. Celý program Dňa rodiny nájdete na webovej stránke obce. V mene p. starostu a obecného zastupiteľstva všetkých pozývame...

odpustová slávnosť:V nedeľu o 10:30 bude odpustová (chrámová) slávnosť k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sokoli. Pozývame veriacich aj z ostatných obcí našej farnosti... Pred odpustom bude možnosť prijať sv. zmierenia v utorok a v piatok od 17:00.  

Farský zbor: Prosíme mužov, ženy, chlapcov a dievčatá, aby sa pridali do farského Zboru sv. Štefana. Skúšky spevu prebiehajú každú stredu o 16.45 na fare v PC. Ďakujeme za ochotu poslúžiť.

stretká pre deti:Pozývame deti do 12 rokov, mladšie v doprovode rodičov, na stretnutia, ktoré sa budú konať každý piatok v Pastoračnom centre v Kostoľanoch, od 16:45 do 17:45. Po stretku je možné zúčastniť sa sv. omše v Kostoľanoch o 18:00, kde budú deti spievať. Viac informácií u p. Moniky Benikovskej, alebo Moniky Dzurdženíkovej.

Manželské ohlášky:Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Bednár zo Sokoľa a Ing. Simona Hrabčáková z Janovíka - ohlasujú sa 3.-krát. Ďalej- Michal Borovský zo Sokoľa a Viera Bedécsová z Košíc – ohlasujú sa 1.-krát. Kto by vedel o prekážke k prijatiu sviatosti manželstva nech to nahlási na farskom úrade a prosíme o modlitby za snúbencov.

Milodary a zbierky:T – z pohrebu + Márie Babčákovej 400,-€. Srdečná vďaka za štedrosť! ⁕⁕⁕Dnes je v každom kostole mesačná zbierka na potreby kostola (v MV na rekonštrukciu kostola, v T na splatenie dlhu). P. Boh zaplať všetkým, ktorí nezabudujú na podporu svojho kostola! ⁕⁕⁕Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. P. Boh zaplať za každé „euro pre Sv. Otca“J!

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca!