Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 19.09.2022 do 25.09.2022

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 19.09.2022 do 25.09.2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

19.9.

Féria

 

 

 

UT

20.9.

Sv. Andrej Kim Teagon,

kňaz, Pavol Chong Hasang a spol., kórejskí muč., spomienka

Sokoľ

 18:00

+ Mária Garbaníková (1. výr.) a Ladislav

ST

21.9.

Sv. Matúš, apoštol

Sviatok – Kántry

Kostoľany

   18:00

Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

ŠT

22.9.

Féria

Tepličany

18:00

+ Imrich a Anna Lukáčoví                       A

PI

23.9.

Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz

Spomienka - Kántry

Kostoľany

 18:00

+ rod. Korlovej                                           A

SO

24.9.

P. Mária v sobotu – Kántry

Večerná sv. omša z nedele

M. Vieska

  8:00

+ Dušan Michalko (1. výr.)                      A

Tepličany

  18:00

+ Jozefína a Ján Drábovci                         A

NE

25.9.

26.

v cezročnom

období

M. Vieska

   8:00

ZBP pre Juraja – poďak. za 75 r. ž.          A

Kostoľany

   9:30

ZBP pre Jozefa a Annu                             A                              

Sokoľ

 11:00

ZBP pre Jána s rodinou – 70 r. ž.             A      

Iné:

Kostoľany – 25.9. 2022 – sv. krstu po sv. omši   A

FARSKÉ OZNAMY

poďakovanie: Úprimne sa chcem poďakovať všetkým za obetavú pomoc pri príprave odpustovej slávnosti v Malej Vieske kurátorom, všetkým chlapom, ktorí prišli pripraviť oltár a okolie kostola, kostolníčka, lektorom, kantorom, Zboru sv. Štefana a aj mládeži zo Sokoľa, miništrantom. Špeciálne ďakujem všetkým, ktorí prijali ponuku spoločenstva Modlitby matiek a v sobotu pešo putovali k P. Márii. Vďaka za obetu a svedectvo! Osobitne ďakujem našim gazdinkám z celej farnosti za úžasné koláče, zákusky, chlebíčky. Nech Pán požehná každého za jeho ochotu a pomoc!

KÁNTrové dni: V tomto týždni – streda, piatok, sobota – budú jesenné kántrové dni. Jeden z týchto dní je záväzný. Jesenné kántrové dni sú v týždni po sviatku Povýšenia sv. Kríža a ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

Prvé sv. prijímanie 2022/23: Do konca septembra je potrebné odovzdať prihlášku k 1. sv. prijímaniu v sakristii našich kostolov. Prihlášku si môžete stiahnuť z našej farskej stránky. Účasť na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky dieťaťu podpíše kňaz po omši v slovníčku Malý misionár. V piatok je vo farskom kostole omša za účastí detí (môžete si prísť po slovníček a aj priniesť prihlášku). Ďalšie informácie budú vyhlasované v nedeľných oznamoch.

Púť k Obišovskej P. Márii:Tohtoročná púť k Obišovskej Panne Márii bude 1. a2. októbra. Plagát s programom púte je na našej farskej stránke a vývesných miestach. Ako susedná farnosť organizujeme, pod patronátom spoločenstva Modlitby matiek, pešiu sobotnú púť do Obišoviec. Odchod bude v sobotu od kostola v Sokoli o 15:30 a postupne sa môžete pridať v Kostoľanoch a Družstevnej.

milodary - zbierky:S – zo svadby Bujnovský – Pahulyiová 50,-€; MV – pri príležitosti životného jubilea obetoval rodák vdp. Peter Čorba 1000,-€. Úprimné P. Boh zaplať! Počas odpustovej slávnosti v MV sa na rekonštrukciu kostola (do krabičiek) nazberalo 3236,-€. Pán nech odmení a požehná všetkých dobrodincov! ⁕⁕⁕Dnes je zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za každý milodar!

požehnaný nový týždeň!