Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 13.09.2021 do 19.09.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 13.09.2021 do 19.09.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

13.9.

Sv. Ján Zlatoústy, biskup a 

uč. C., , spomienka

 

  

 

UT

14.9.

Povýšenie Svätého kríža

sviatok

Tepličany

8:00

+ Mária Čižmárová – dalo RB

Kostoľany

8:00

+ Ján Kopčo – 1. výr.                          A

ST

15.9.

 

sedembolestná P. Mária, patrónka slovenska

sviatok (Kántry)

M. Vieska

8:00

+ Anna Zeleňáková                           

Kostoľany

9:00

 + Ján Jánošík

Sokoľ

8:00

+ Mária, Margita, Jozef                       A

Tepličany

9:00

ZBP pre Pavla                                     A

ŠT

16.9.

 

Sv. Kornel, pápež a Cyprián, biskup, muč., spomienka

Tepličany

18:00

Za spoločenstvo Modlitby matiek

PI

17.9.

Féria (Kántry)

Kostoľany

18:00

ZBP pre Petra a Katarínu s rod.   

SO

18.9.

Féria  (Kántry)

Večerná omša z nedele

M. Vieska

15:00

Za novomanželov - sobášna

Kostoľany

18:00

ZBP Štefana a Viktórie – 50 r. m.       A

NE

19.9.

25.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

M. Vieska

8:00

ZBP Márie a Andreja                           A    

Kostoľany

9:30

ZBP Lenky, Petra a Adama                A

Sokoľ

9:00

ZBP pre Annu – poďak. 80 r. ž.         

Tepličany

10:30

+ Pavol Holub - mesačná

 

FARSKÉ OZNAMY

■ Zvonenie zvonov: Súčasťou privítania Svätého Otca Františka na Slovensku bude zvonenie zvonov vo všetkých farnostiach12. septembra 2021 o 15.30 (minimálne 5 minút). Z rozhodnutia o. arcibiskupa Bernarda Bobera bude, v utorok 14. septembra 2021 o 9.00 vo všetkých kostoloch v Košiciach, Košice – okolie a tiež v bazilikách, 5 minútovézvonenie zvonov sprevádzať príchod Sv. Otca na košické letisko.

stretni pápeža v Košiciach: Dňa 14.9. 2021 navštívi Košice Sv. Otec František. Zatvorenie areálu je 2 hodiny pred príchodom Sv. Otca, štadión Lokomotívy o 15.00. Na stretnutie budeme prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Nemôžeme mať so sebou nožíky a ostré predmety. Okrem zaočkovaných sa na stretnutí môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa preukážu vytlačenou vstupenkou pri označenom vstupe pre OTP (vstup č. 1)  a  platným negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia (180 dní).Testy je potrebné absolvovať ešte pred príchodom na podujatie. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia (R-O-R).Sektory pre OTP sa budú zapĺňať po 12.00 hodine. Táto skupina OTP nebude môcť ísť na sv. omšu na záložnej ploche, keďže sa sprísnili pandemické opatrenia a nedá sa zamedziť zmiešavaniu účastníkov. Všetky informácie sú na našej webovej stránke!

KÁNTRY: V tomto týždni – streda, piatok, sobota – budú jesenné kántrové dni. Jeden z týchto dní je záväzný. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

■ Ohlášky - sv. manželstva: Sv. manželstva chcú prijať Martin Kušnír a Mgr. Katarína Šuľová. Ohlasujú sa 1. a 2.- krát. Kto by vedel o prekážke k uzavretiu ich manželstva, nech to nahlási na farskom úrade. Prosíme o modlitbu za snúbencov.

■ Prihlasovanie k 1. sv. prijímaniu: Prosíme rodičov detí 3. ročníka ZŠ z našej farnosti, aby do konca septembra prihlásili svoje dieťa k príprave na 1. sv. prijímanie 2021/2022. Prihlášku si môžete stiahnuť z našej farskej stránky alebo vyžiadať u duchovného otca. Ďalšie informácie budú vyhlásené postupne v nedeľných oznamoch.

■ zbierky: Na budúcu nedeľu budezbierka na Rádio Lumen. Vďaka za štedrosť!