Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 13.03.2023 do 19.03.2023

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 13.03.2023 do 19.03.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11,
044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

13.3.

Féria v pôstnom období

Kostoľany

8:00

 

Sokoľ

17:00

ZBP Margity a celej rod.                              A

UT

14.3.

Féria v pôstnom období

 

 

 

ST

15.3.

Féria v pôstnom období

Obišovce

9:00

Rekolekcie (Pro populo)

Kostoľany

17:00

+ Petra Dakajová - pohrebná

ŠT

16.3.

Féria v pôstnom období Adorácia po sv. omši

Tepličany

17:00

+ Milan Mazák

PI

17.3.

Féria v pôstnom období

Kostoľany

17:30

KC/ + Ján Janošík                                      A

Tepličany

17:30

KC/ ZBP Miriamy, Daniela, Adely, Maroša

SO

18.3.

Féria v pôstnom období

Večerná omša je z nedele

M. Vieska

8:00

+ rod. Vojakovičovej a Bozogáňovej

Tepličany

17:00

+ Ľudmila a Ondrej Redajovci                     A

NE

19.3.

4.

pôstna nedeľa –

Laetare

(Nedeľa radosti)

M. Vieska

8:00

+ Helena Sedláková – mesačná      

Kostoľany

9:30

+ Štefan a Alžbeta (Lengyel)                       A

Sokoľ

9:30

+ Mária a Imrich                                

Tepličany

11:00

+ Jozef, Margita, Jozef a rodičia                  A

Iné:

※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕

 

FARSKÉ OZNAMY

pobožnosť krížovej cesty:Pobožnosť Krížovej cesty (KC) jev piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30. Ponúkame k zakúpeniu (15€/ks) zbierku 14 autorských KC+ 1 KC na CD - „Živý. Mŕtvy. Večný“ - od Tvorivej skupiny Poetica Musica.

veľkonočná Spoveď:Rozpis Veľkonočnej spovede 2023 je na výveske v kostoloch a na našej webstránke. Naplánujte si čas a všimnite si zmenu!!! Veľkonočná spoveď chorých bude vo štvrtok 23.3. 2022 - M. Vieska a Tepličany a v piatok 24.3. 2022 - Sokoľ a Kostoľany. Nahláste ich do 21.3. 2022 vo svojom kostole alebo na farský mobil.

detská omša – stretko 1.svp: Po jarných prázdninách pokračujú v piatokdetské omše v Tepličanoch po KC o 17:30. Po omši bude organizačné stretnutie pred 1. SvP.

Štvorlístok Hornádu o.z.: Prosíme o podporu farského združenia Štvorlístok Hornádu 2% dane. Tlačivo je na našej farskej webstránke. Po vyplnení ho môžete spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa vhodiť do poštovej schránky na FÚ. Právnické osoby môžu darovať 2% v rámci daňového priznania do konca marca. Ďakujeme!

púť - svätá zem a sinaj:Farnosť Obišovce ponúka pre svojich farníkov a aj veriacich nášho dekanátu pútnicky zájazd do SV. ZEME + HORA SINAJ od 14. do 22. júna 2023. Všetky podrobné informácie sú uvedené v plagáte na webovej stránke Farnosti Obišovce.

pôstna krabička 2023:Slovenská katolícka charita nás pozýva k solidarite s núdznymi v Afrike cez kampaň Pôstna krabička. Krabičky sú v každom kostole. Vyzbierané milodary odošleme spoločne za celú farnosť. Bližšie informácie o Pôstnej krabičke nájdete na https://www.postnakrabicka.sk/. Na budúcu sobotu po večernej omši v Tepličanoch príde dobrovoľníčka z misií v Rwande podeliť sa so svojimi skúsenosťami (aj zábermi).

zbierky: Na budúcu nedeľu(19. marca) bude mesačná zbierka na potreby kostola. Ďakujeme  za podporu svojho kostola!

milodary:S – bohuznámy 50,-€. Vďaka za štedrosť! 

požehnaný pôstny čas!