Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 12.07.2021 do 18.07.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 12.07.2021 do 18.07.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

12.7.

 

Féria

 

 

 

 

UT

13.7.

 

Féria

 

 Červenica

 18:00

 Uvedenie do úradu farára

ST

14.7.

 

Féria

 

 Brestov

 18:00

 Uvedenie do úradu farára

ŠT

15.7.

 

Sv. Bonaventúra, biskup a 

učiteľ C.,

spomienka

 Tepličany

 18:00

 + Ján, Alžbeta, Anna

PI

16.7.

 

Preblahoslavená P. Mária Karmelská

spomienka

 Kostoľany

 18:00

 + Mária (10. výr)

SO

17.7.

Sv. Andrej Svorad a Benedikt,  pustovníci - spomienka

Večerná omša z nedele

 M. Vieska

 8:00

 + Ľudmila Jankovičová

 Kostoľany

 18:00

 + Mária Lenártová  (8. výr.)       A                       

NE

18.7.

16.

 V CEZROČNOM OBDOBÍ

 M. Vieska

 8:00

  + Jaroslav Karoli                                        

 Kostoľany

 9:30

 Za veriacich farnosti                                 

 Sokoľ

 9:00

 + Anna Bašistová                       A   

 Tepličany

 10:30

 ZBP pre Róberta                        A                            

Iný program:

Kostoľany – 18.7. 2021 o 10:30 sv. krstu 

 

FARSKÉ OZNAMY

 

V mesiaci júl 2021 prebieha v našej farnosti prihlasovaniesa na prípravu k prijatiu sv. birmovania. Prihlásiť sa môže každý dospelý veriaci po študentov, ktorí v budúcom školskom roku nastúpia do prvého ročníka gymnázia a strednej školy. Prihlášku si stiahnite z našej webovej stránky. Čitateľne vyplnenú prihlášku odovzdajte v sakristii svojho kostola do 31.7. 2021. Špeciálne pozývam k príprave nepobirmovaných dospelých.

Obraciam sa s prosbou na veriacich, ktorí patria do spoločenstva filiálnej obce Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska. Hľadáme obetavého muža alebo ženu (resp. manželov), ktorí by prijali službukostolníka / kostolníčky v kostole Narodenia P. Márie v Malej Vieske. Je to veľmi náročná a zodpovedná služba, ale zároveň bohumilá. Prihláste sa u duchovného otca alebo kurátorov kostola v MV. Prosím vás o modlitby na tento úmysel.

■ Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Jakubík zo Sokoľa a Aneta Surmajová z Košíc. Ohlasujú sa 1-krát. Kto by vedel o prekážke k prijatiu sviatosti manželstva nech to nahlási na farskom úrade. Prosíme o modlitby za snúbencov.

■ Milodar na kostol: M. Vieska -z pohrebu + Magdalény Trojčákovej 100,-€. Kostoľany - z krstu Timoteja Jurka 100,-€. Veľká vďaka za štedrosť.  

 

Prajeme vám požehnanú nedeľu a prázdniny!