Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 12.02.2024 do 18.02.2024

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 12.02.2024 do 18.02.2024

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 5/11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; https://faraknh.druzstevna.sk/

PO

12.2.

Féria

 

 

Pohreb - M. Vieska

UT

13.2.

Féria

Celodenná farská poklona

Tepličany

9:00

17:00

Vyloženie Najsv. Sv. Oltárnej 

+ Alžbeta Rusnáková                                  

ST

14.2.

Popolcová streda

Deň pokánia v Cirkvi –

Prísny pôst a zdržanie sa

mäsitého pokrmu

M. Vieska

16:30

+ rod. Kollárovej

Kostoľany

16:30

+ Ján Trojčák                                               A                                            

Sokoľ

18:00

+ Katarína Gregová – 1. výr.                       A

Tepličany

18:00

Za veriacich farnosti

ŠT

15.2.

Štvrtok

po Popolcovej strede

Tepličany

17:00

+ Jozef Prokopčák – 1. výr.                        

PI

16.2.

Piatok po Popol. Strede

17:00 Pobožnosť KC

Kostoľany

17:30

+ Jozef a František Balunovci                      A

Sokoľ

17:30

+ Anna Vajdová                                         

SO

17.2.

Féria v pôstnom období

⁕※⁕

Večerná omša z nedele

M. Vieska

8:00

+ Anna a Jozef Brezovci

⁕※⁕※⁕※⁕

⁕※⁕

⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕

Tepličany

17:00

+ Ján a Mária Juhásovci                              A

NE

18.2.

1.

pôstna nedeľa

14:00 Pobožnosť KC - Tepličany

M. Vieska

8:00

+ Michal Kmec – mesačná                           A

Kostoľany

9:30

+ Anna, Barbora, Ján                                                     

Sokoľ

9:30

+ Anton Pitzek a rodičia                               A

Tepličany

11:00

Za veriacich farnosti

Krst:

⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕

 

ntm 2024:Od12. do 18. februára prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Na webovej stránke asociálnych sieťachNTM nájdete tipy na „pestrú stravu pre každé manželstvo, ktorá obsahuje dôležité vitamíny potrebné pre vitálny manželský vzťah“.

teologické večery:V pondelok 12. februára o 20:30 pozývame širokú verejnosť na „Teologický večer“ do Auly sv. Košických mučeníkov, kde budeme diskutovať na aktuálnu tému “Fiducia supplicans a problematika požehnávania iregulárnych párov”. Hosťami budú pedagógovia TF KU: Andrej Krivda (liturgista) a Vladimír Juhás (teológ).

farská poklona:V utorok 13. februára máme Celodennú farskú poklonu. Z dôvodu dostupnosti (peši, či autom) a temperovania kostola bude poklona v Tepličanoch. Prosím členov RB v našej farnosti, aby zabezpečili adoračnú prítomnosť pred Sviatosťou: 9:00 - 12:00 RB M. Vieska, 12:00 - 14:00 RB Sokoľ, 14:00 - 16:00 RB Kostoľany, od 16:00 RB Tepličany. Ďakujem hlavným horliteľkám za pomoc pri organizácii poklony.

Pôstne obdobie: Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi - Prísny pôst (iba raz do sýtosti) a zdržanie sa mäsitého pokrmu. Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00 (v KnH, T, S). Rozpis je pripravený v sakristii... Vopred ďakujem lektorom za prednes rozjímaní.Úplné odpustky v pôste môže za obvyklých podmienok získať ten, kto vykoná pobožnosť krížovej cesty v súlade v predpísanými podmienkami a pred riadne ustanovenými zastaveniami. Taktiež veriaci, ktorí sa v piatok Pôstneho obdobia nábožne pomodlí po sv. prijímaní pred obrazom ukrižovaného Krista modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“.

milodary a zbierky:S – bohuznámy 50,-€. Veľká vďaka za štedrosť. Na budúcu nedeľu – 1. pôstnu – bude jarná Zbierka na charitu. P. Boh zaplať!

požehnaný nový týždeň!