Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 11.10.2021 do 17.10.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 11.10.2021 do 17.10.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde, 0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

11.10.

 

Sv. Ján XXIII. pápež,

ľubovoľná spomienka

Kostoľany

8:00

+ Ondrej Hlubeň

UT

12.10.

Féria

Sokoľ

18:00

ZBP pre Juraja a Petra s rod.

ST

13.10.

Féria

Kostoľany

18:00

+ Marta

ŠT

14.10.

Féria

Tepličany

18:00

ZBP pre Hedvigu

PI

15.10.

 

Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a uč. C., spomienka

Kostoľany

18:00

+ Ján Jánošík                 

SO

16.10.

Sv. omše sú s platnosťou

na nedeľu

M. Vieska

16:45

+ Helena a Ján

Kostoľany

18:00

+ František Redaj                                A

Sokoľ

18:00

Za živých členov RB    (zaočkovaní)

NE

17.10.

29.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

M. Vieska

8:00

+ Jozef Borik - pohrebná                 

Kostoľany

9:30

Za veriacich farnosti    

Tepličany

8:00

ZBP pre rod. Pirickú    (zaočkovaní)  A

Tepličany

11:00

+ Juraj, Helena, Juraj                          A

Sokoľ

9:30

+ Terézia – 1. výr.                               A

Krst, pohreb, sobáš:

Kostoľany – 16.10. 2021 – 9:30 sv. krstu

 

FARSKÉ OZNAMY

 

Covid automat:Od pondelka je náš okres v bordovej farbe – 2. stupeň ohrozenia. Pri bohoslužbách sa riadime protokolom OTP: v interiéri 25% kapacity, maximálne 50 osôb a povinný zoznam účastníkov. Z dôvodu sprísnenia pandemických opatrení a aby sa zvýšila možnosť účasti na nedeľnej sv. omši bude v sobotu sv. omša v M. Vieske o 16:45. Taktiež sme určili sv. omše pre kompletne zaočkovaných (v sobotu o 18:00 v Sokoli, v nedeľu o 8:00 v Tepličanoch). Na týchto omšiach môže byť plne obsadený kostol a povinný zoznam účastníkov. Prosíme, aby sme prišli len na jednu nedeľnú omšu (v sobotu alebo v nedeľu) a nechali priestor pre druhých. Taktiež namiesto zapisovania do zoznamu vás prosíme, aby ste doma napísali na lístok svoje meno, priezvisko a telefónne číslo a vhodili lístok do krabičky v kostole. Pripomíname, že v interiéri je povinný respirátor a ďakujeme všetkým za vzájomnú toleranciu i trpezlivosť.

Modlitba sv. ruženca v októbri:Október je mesiac sv. ruženca. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe sv. ruženca v rodinách a zároveň pozývame aj k modlitbe sv. ruženca v kostole pred sv. omšami, pri dodržaní pandemických opatrení.

Úvodné Stretnutie – 1. sv. prijímanie:Prvé stretnutie prvoprijímajúcich bude v tomto týždni po sv. omši v utorok v Sokoli (pre deti zo Sokoľa), v stredu v Kostoľanoch (pre deti z Kostolian) a vo štvrtok v Tepličanoch (pre deti z Družstevnej). Prosíme, aby na sv. omšu prišiel s dieťaťom aspoň jeden z rodičov.                                    

Milodary: MV – z pohrebu + Jozefa Borika 100,-€; z krstu Martina Juhása 100,-€. Pán Boh zaplať za štedrosť!

 

Prajeme vám požehnanú nedeľu!