Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 11.01.2021 do 17.01.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 11.01.2021 do 17.01.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde, 0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

Po

11.1.

Féria

 

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

Ut

12.1.

Féria

 

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

St

13.1.

Féria

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

Št

14.1.

Féria

 

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

Pi

15.1.

Féria

 

 

Neverejné slávenie sv. omše                          

So

16.1.

Féria

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

Ne

17.1.

Druhá nedeľa v Cezročnom období

Rok B

 

 

Neverejné slávenie sv. omše

(Za veriacich farnosti)

Iný program:

 

 

FARSKÉ OZNAMY

 

Nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Na farskej stránke súaktuálne usmernenia platné od 1.1. 2021 do 24.1. 2021. Sv. omše v tomto čase sú slávené bez účasti verejnosti. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte duchovného otca na farskom telefónnom čísle 0910 349 658. Aktuálne platné usmernenia nájdete aj na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201231030.

Na našej farskej stránke nájdete odkaz na Pastiersky list biskupov Slovenska. Odporúčam si ho prečítať, pretože nás naši o. biskupi povzbudzujú v aktuálnej pandemickej situácií a aj usmerňujú pred tohtoročným sčítaním obyvateľstva.

 

Všetkým vám, bratia a sestry,

prajem požehnanú nedeľu a celý nový týždeň!