Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 10.06.2024 do 16.06.2024

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 10.06.2024 do 16.06.2024

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; https://faraknh.druzstevna.sk/

PO

10.6.

Féria

Kostoľany

8:00

 

UT

11.6.

Sv. Barnabáš, apoštol

spomienka

Sokoľ

18:00

 

+ Rudolf, Magdaléna Vajdoví, Marek Jánošík

Stretnutie kurátorov na farskom úrade

ST

12.6.

Féria

Kostoľany

18:00

+ Ján Ambriško                                               A         

ŠT

13.6.

Sv. Anton Paduánsky,

kňaz a uč. C., spomienka

Tepličany

18:00

 

+ Milan Mazák

Prípravné stretnutie pred misiami

PI

14.6.

Féria

Košice

10:00

Diakonská vysviacka

Kostoľany

18:00

Za prvoprijímajúce deti                                   

SO

15.6.

P. Mária v sobotu

⁕※⁕

Večerná omša z nedele

Nitra

10:00

Kňazská vysviacka – P. Dávid Kancian

⁕※⁕※⁕

⁕※⁕

⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※

Tepličany

18:00

+ rod. Šnellyovej a Trojanovičovej                  A

NE

16.6.

11.

v Cezročnom

období

M. Vieska

8:00

ZBP Antona Hlubeňa – poďak. za 50 r.

Kostoľany

9:30

+ Viera  Ivaničová – mesačná                        A

Sokoľ

11:00

+ rod. Redajovej a Bednárovej                       A

Iné:

⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕※⁕

 

stretnutie kurátorov:V utorok po sv. omši bude na fare stretnutie kurátorov z celej farnosti.

ľudové misie:Vo štvrtok po sv. omši v Tepličanoch budeprípravné stretnutie pred ľudovými misiami. Prijmite pozvanie pripravovať sa na misie, resp. pomôcť pri príprave misií. V našich kostoloch sú krabičky, do ktorých môžete vložiť svoje otázky a podnety...

Diakonská a kňazská vysviacka:V Katedrále sv. Alžbety v Košiciach bude v piatok 14. júna o 10:00 diakonská vysviacka a v sobotu 15. júna o 10:00 kňazská vysviacka. Prosíme o modlitby za budúcich novokňazov a nových diakonov vysvätených pre našu arcidiecézu.

kňazská vysviacka v nitre:V sobotu 15. júna o 10:00 v katedrále sv. Emeráma v Nitre príjme kňazskú vysviacku diakon Dávid Kancian. Odchod autobusu bude o 4:15 od zmrzliny v Kostoľanoch a následne od zastávky pri Čarde.

kňazské primície:V nedeľu 16. júna o 10:30 vo Veľkej Lodine bude primičná sv. omša novokňaza dp. Šimona Mesarča. Čas nedeľných sv. omší je zmenený, aby sme mohli ísť na primičnú sv. omšu, keďže sme susednou farnosťou v našom Obišovskom dekanáte.

národný pochod za život:V nedeľu 22. septembra 2024 v Košiciach sa bude konať, pod záštitou KBS, Národný pochod za život. Organizátori NPzŽ nás pozývajú k účastí a aj príprave. Vopred ďakujú aj za finančnú podporu NPzŽ. Všetky informácie sú na plagáte a najmä na webovej stránke: www.pochodzazivot.sk. V rámci prípravy na NPzŽ sa môžeme zapojiť do duchovného zápasu za nenarodené deti. Kartičky sú v sakristii každého kostola.

Milodary:S – bohuznámy 50,-€. K – z pohrebu + Jozefa Hurného 200,-€; z krstu Viliama Lastoveckého 50,-€. T – p. Marta Ondirová 100,-€. MV – bohuznáma 100,-€; z pohrebu + Jána Alberta 50,-€.  PBZ za podporu našich kostolov!

požehnaný nový týždeň!