Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 07.06.2021 do 13.06.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 07.06.2021 do 13.06.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

Po

7.6.

Féria

 

 

 

Ut

8.6.

Féria

Sokoľ

18:00

+ Helena Matejová - mesačná

Tepličany

18:00

+ Imrich, Štefan, Mária                                  

St

9.6.

Féria

Omša k sv. Jozefovi

Kostoľany

18:00

ZBP rod. Jozefa a Lucie

Št

10.6.

Vigília slávnosti

Tepličany

18:00

ZBP pre bohuznámu rodinu

Pi

11.6.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

slávnosť

Kostoľany

18:30

+ Ján Ambriško – 1. výr.                                                                    

Sokoľ

18:00

Za členov SNSJ

Tepličany

17:00

+ Jozef, Margita, Jozef                                  

So

12.6.

Nepoškvrnené Srdce P. Márie, spomienka

Vigília nedele

M. Vieska

8:00

Za ochranu života od počatia a Boží plán s manželstvom...

Tepličany

18:00

ZBP pre Imricha Čorbu                            

Kostoľany

18:00

+ Ján Janošik                                                

Ne

13.6.

11.

 V CEZROČNOM OBDOBÍ

M. Vieska

8:00

+ Ján Riapoš – 1. výr.                                                          

Tepličany

8:00

+ Eduard Čorba                                             

Kostoľany

9:30

ZBP rod. Michaly a Barbory                          

Sokoľ

10:30

Za všetkých občanov obce Sokoľ                 

Iný program:

Kostoľany - 11.6. 2021 o 9:00 sv. krstu

Kostoľany - 12.6. 2021 o 9:00 sv. krstu

FARSKÉ OZNAMY

Verejné bohoslužby sa riadia podľa aktuálneho regionálneho Covid automatu. Od 7. júna sme v žltej farbe. V kostole obsadzujme označené miesta v laviciach (50% miest na sedenie, 100 ľudí na státie): https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat

■ Bezprostredná príprava na 1. sv. prijímanie bude v tomto týždni pri sv. omši v utorok v Sokoli a vo štvrtok v Tepličanoch. Účasť detí a aspoň jedného rodiča je nutná. Veľmi prosím rodičov, aby pomohli pri príprave detí k 1. SvP...

utorok 8. júna pripadá na našu farnosť Diecézna farská poklona. Sv. Oltárna bude vyložená k celodennej poklone v Sokoli od 9:00 a v Tepličanoch od 10:00. Záver poklony je  17:45, potom je sv. omša. Pri tejto poklone sa modlime za našu košickú arcidiecézu. Prosím našich seniorov, ruženčiarov, spoločenstvo Modlitby matiek... zo všetkých obcí našej farnosti, aby pomohli zabezpečiť stálu modlitbovú prítomnosť pred Sv. Oltárnou.

Na budúcu nedeľu budeodpustová slávnosť v Sokoli o 10:30 a zároveň bude v našom Obišovskom dekanáte slávnosťkonsekrácie Diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach o 9:30. Z tohto dôvodu je zmena v programe nedeľných omší.

V sobotu o 8:00 bude v kostole Narodenia P. Márie v Malej Vieske sv. omša Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine“. Pozývame všetkých k modlitbe za ochranu života i za rodiny a manželstvá na Slovensku!

■ Oznam KBS: "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom, a tam sa sčítať alebo možno zavolať na obecný úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Služba je úplne bezplatná, vôbec nič sa pri nej nepodpisuje a asistent sa musí preukázať preukazom asistenta! Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre vašu obec i pre našu Cirkev. Ďakujeme!"

*Prajeme vám požehnanú nedeľu a nový týždeň!*