Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 03.05.2021 do 09.05.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 03.05.2021 do 09.05.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

Po

3.5.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

sviatok

Kostoľany

 

8:00

ZBP pre Andreja

Ut

4.5.

Veľkonočná féria

 

Sokoľ

 

18:00

+ Ján Onderko

St

5.5.

Veľkonočná féria

Kostoľany

 

18:00

+ Andrej, Helena, Vierka

Št

6.5.

Veľkonočná féria

 

Tepličany

 

18:00

+ Štefan, Mária, Štefan

Pi

7.5.

Veľkonočná féria

Prvý piatok

Tepličany

15:00

ZBP pre Margitu Juhásovú                          

Sokoľ

17:00

Za členov Spoločenstva BSJ

Kostoľany

18:00

Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

So

8.5.

Veľkonočná féria

M. Vieska

8:00

+ Anton, Anna, Jozef, Anna

Kostoľany

18:00

+ Miroslava Medvecová – obetovalo RB

Ne

9.5.

6.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Rok B

M. Vieska

8:00

+ Jozef Lenko                                                            

Kostoľany

9:30

+ Emília Rassová

Sokoľ

9:30

+ Eva Plichtová - mesačná

Tepličany

8:00

+ Jozef Gaľa

Tepličany

11:00

Za veriacich farnosti

 

O Z N A M Y

Od 19.4. 2021 sú povolené verejné bohoslužby. Pri zachovaní pandemických opatrení môže byť v chráme 1 osoba/15 m2 (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Všetky informácie sú na:https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004. Pre nahlásenie pohrebu, krstu, sobáša a iných otázok kontaktujte duchovného otca na 0910 349 658.

■ Sv. spoveď pred prvým piatkom budepri zachovaní všetkých pandemických opatrení hodinu pred sv. omšou (17:00): utorok Sokoľ, streda Kostoľany, štvrtok Tepličany. Zvlášť pozývame k spovedi tých, čo ešte neboli na spovedi od uvoľnenia pandemických opatrení a otvorenia kostolov.

■ V rámci „individuálnej duchovnej starostlivosti“ je možná sv. spoveď chorých u nich doma, pri zachovaní všetkých pandemických opatrení. Nahlásiť ich môžete duchovnému otcovi na t. č. 0910 349 658.Pre prípadné trasovanie... duchovný otec ich bude kontaktovať a dohodne si s nimi termín.   

■ Sv. Otec František pozval veriacich modliť sa v mesiaci máj posvätný ruženec za ukončenie pandémie pod heslom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“. Sv. Otec určil na každý deň spoločný úmysel modlitby. Pozývame vás, bratia a sestry, k modlitbe ruženca a Loretánskych litánií každý deň ½hodinu pred večernou sv. omšou. Tých, čo nemôžu prísť na modlitbu do kostola povzbudzujeme, aby sa cez mesiac máj pridali vo svojej rodine k modlitbe sv. ruženca a Loretánskych litánií o 17:30. Loretánske litánie, doplnené aj s tromi novými zvolaniami, nájdete na našej farskej webovej stránke.

Všetkým dobordincom, ktorí 2% svojej zaplatenej danepodporili Farské združenie Štvorlístok Hornádu, srdečne „ĎAKUJEME“.

■ Milodary na kostol: MV– z pohrebu + Jána Filipa 200,-€ . Veľká vďaka za štedrosť.

Prajem vám, bratia a sestry, požehnaný nový týždeň!