Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 01.08.2022 do 07.08.2022

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 01.08.2022 do 07.08.2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

1.8.

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a uč. C

 spomienka

Kostoľany

  8:00

 

UT

2.8.

Féria – Porciunkula

Kostoľany

 18:00

+ Jozef Nigut - mesačná

ST

3.8.

Féria

Sokoľ

   18:00

+ rod. Jánošíkovej a Vajdovej

ŠT

4.8.

Sv. Ján Mária Vianney,

kňaz, spomienka

Tepličany

 18:00

+ Mária Babčáková

PI

5.8.

Féria

Prvý piatok

Kostoľany

 18:00

+ Mária Vajdová, Mária Kurucová (od KD)

Sokoľ

 16:45

Za Spol. Najsv. Srdca Ježišovho                 A

Tepličany

 18:00

+ Ján a Alžbeta (Babčák)                              A

SO

6.8.

Premenenie Pána,

sviatok

Večerná omša z nedele

 

 

Fatimská sobota – Obišovce

Kostoľany

  18:00

+ rod. Smigovej a Margecanskej                 A

NE

7.8.

19.

v cezročnom

období

M. Vieska

   8:00

+ Anna a Juraj Krafčíkovci                        

Kostoľany

   9:30

+ Helena – 1. výr.                                          A

Sokoľ

   8:00

ZBP pre rod. Onderkovú                             A

Tepličany

   9:30

Za veriacich farnosti                                  

Iné:

 

FARSKÉ OZNAMY

prvý piatok: Sv. zmierenia bude od 17:00: utorok Kostoľany, streda Sokoľ, štvrtok Tepličany. ⁕⁕⁕Spoveď chorých bude v piatok od 9:00. Nahláste ich čím skôr v sakristii kostola.

odpustky porciunkuly:Dňa 2. augusta môžme získať odpustky „Porciunkuly“. Odpustky môže získať ten, kto v tento deň navštívi františkánsky, farský a katedrálny kostol alebo Baziliku minor a pomodlí sa modlitbu „Otče náš“ a „Verím v Boha“. Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).

Fatimská sobota: V sobotu 6.8. 2022 o 9:00 bude Fatimská sobota v Obišovciach za účasti našich o. biskupov. V auguste je aj náš, Obišovský dekanát, pridruženým dekanátom na fatimskej sobote. Všetci sme pozvaní do Obišoviec...

putovanie arcidiecézou:Druhé Putovanie arcidiecézou, do Diecéznej svätyne P. Márie Karmelskej v Gaboltove a do Baziliky sv. Egídia (Bazilika minor) v Bardejove, budev stredu 17.8. 2022. Poplatok (pri 40 účastníkoch) za autobus je 10,-€ a za obed je 7,-€. Kto sa chce zúčastniť púte, nech sa do budúcej nedele (7.8. 2022) nahlási a uhradí poplatok u p. Vierky Bertovej (0904 543 253).

výročie sobáša: V nedeľu, 23. októbra 2022, o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Pozývam jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom a prosím, aby sa prihlásili v sakristii do 31.8. 2022. Následne ich potom prihlásim na ABÚ.

Milodary - zbierky:Srdečne ďakujem všetkým dobrodincom za každý milodar, obzvlášť v tomto ekonomicky ťažkom čase, na splatenie výmeny krytiny na fare. Svoj milodar môžete zaslať na farský účet: SK39 0200 0000 0007 4104 1512. Pán Boh zaplať za spolupatričnosť!

Požehnaný prázdninový a dovolenkový čas!