Úvod    Oznam

Oznam

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je pre verejnosť do odvolania zatvorený.

Oznamujeme klientom Obecného úradu Družstevná pri Hornáde, že je pre verejnosť na základe aktuálnych nariadení  do odvolania zatvorený. Podanie je možné doručiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove Obecného úradu , prostredníctvom Slovenskej pošty alebo elektronicky do schránky obce cez www.slovensko.sk. Nakoľko zamestnávateľ umožnil niektorým zamestnancom prácu z domu, ospravedlňujeme sa, ak referent nebude reagovať na Váš telefonát. V prípade potreby sa môžete informovať prostredníctvom e-mailovej adresy: obec@druzstevna.sk alebo matrika@druzstevna.sk