Úvod    Upozornenie

Upozornenie

Upozorňujeme občanov, že na uliciach Varovecká, Za Kasárňou a Pod Hôrkou prebieha rekonštrukcia ciest a chodníkov. Počas výstavby bude na uvedených uliciach obmedzený vjazd a premávka vozidiel a pohyb chodcov. Vyzývame vlastníkov motorových vozidiel, aby tieto neparkovali na uliciach, kde prebieha výstavba. Za vzniknuté obmedzenia počas výstavby sa ospravedlňujeme.