Úvod    Upozornenie

Upozornenie

Upozorňujeme občanov, že na ulici Varovecká sa začína s rekonštrukciou chodníkov. Počas výstavby bude na uvedenej ulici obmedzený vjazd a premávka vozidiel a pohyb chodcov. Vyzývame vlastníkov motorových vozidiel, aby tieto neparkovali na ulici, kde prebieha výstavba. Za vzniknuté obmedzenia počas výstavby sa ospravedlňujeme.