2018

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2018
 • 20. 04. 2018
 • VVS,a.s., Košice
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2018
 • 16. 04. 2018
 • Euroleader Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 2 280,- €

 • pdf
 • Z 2018
 • 16. 04. 2018
 • Stanislav Svečka
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme

 • pdf
 • 2018
 • 16. 04. 2018
 • Milan Racko
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme

 • pdf
 • Z 2018
 • 06. 04. 2018
 • Zuzana Mikolajová
 • Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z2018
 • 29. 03. 2018
 • Šagátová Oľga
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme

 • pdf
 • Z 2018
 • 27. 03. 2018
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o spolupráci - vysporiadanie pozemkov

 • pdf
 • Z 2018
 • 23. 03. 2018
 • NAJ, s.r.o.
 • Zmluva č. ZO-2018-61-01 o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2018
 • 21. 03. 2018
 • Slovenský Červený kríž, Košice-okolie
 • Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

 • pdf
 • Z 2018
 • 21. 03. 2018
 • SPP -distribúcia, a.s.
 • Zmluva o údržbe plynárenského zariadenia Poľná

 • pdf
 • Z 2018
 • 21. 03. 2018
 • SPP -distribúcia, a.s.
 • Zmluva o nájme plynárenského zariadenia Poľná

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 03. 2018
 • RNDr. Peter Bohuš
 • Zmluva o dielo Zmena ÚP Vargová

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 03. 2018
 • Tris, spol. s.r.o., Košice
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 22. 02. 2018
 • SC KSK
 • Zmluva o úprave práv a povinností

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • M Palčová, Ing. R. Palčo
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 28,16 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • Peter Koša
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 59,84 €

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • Peter Koša
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)

 • pdf
 • Z 2018
 • 19. 02. 2018
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

 • pdf
 • Z 2018
 • 16. 02. 2018
 • Anna Jendrušáková, Mária Vargová
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 02. 2018
 • Alžbeta Matejová
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 02. 2018
 • Alžbeta Matejová
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 14. 02. 2018
 • Alžbeta Matejová
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 12. 02. 2018
 • Martončík Štefan
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 08. 02. 2018
 • VVS, a.s Košice
 • Zmluva o postúpení práv a povinností investora

 • pdf
 • Z 2018
 • 06. 02. 2018
 • URBI projektová kancelária
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2018
 • 06. 02. 2018
 • Terézia Onderková
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 05. 02. 2018
 • Štefan Eperješi a Matilda Eperješiová
 • Zmluva o zrušení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2018
 • 02. 02. 2018
 • I-Z Tender, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2018
 • 30. 01. 2018
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 18/41/50J/4 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 01. 2018
 • R. Fedorová, M. Ceperková, A. Janočková, O. Hlubeň
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)

 • pdf
 • Z 2018
 • 29. 01. 2018
 • Monika Tréfová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)

 • pdf
 • Z 2018
 • 26. 01. 2018
 • Uličná Anna
 • Dodatok č.7 k zmluve o nájme bytu A106.3

 • pdf
 • Z 2018
 • 24. 01. 2018
 • RICOH Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva o prenájme so servisnými službami

 • pdf
 • Z 2018
 • 22. 01. 2018
 • Kvetoslava Gabruňová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Mgr. Milan Kopčik
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Veronika Loškárová
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Veronika Loškárová
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2018 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2018
 • 18. 01. 2018
 • Veronika Loškárová
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2018 Malá Vieska

 • zip
 • Z 2018
 • 15. 01. 2018
 • ENERGOCOM PLUS, s.ro., KANGO, s.r.o.
 • Zmluva o dielo "Komunitné centrum"
 • 248 226,00 €