2018

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • O 2018
 • 18. 05. 2018
 • RADEXY s.r.o.
 • Revízia na plynovom a tlakovom zariadení

 • pdf
 • O 2018
 • 18. 05. 2018
 • TOITOI-DIXI s.r.o.
 • Prenájom toaletných kabíniek
 • 264 €

 • pdf
 • O 2018
 • 18. 05. 2018
 • TRIS, spol. s r.o.
 • Vyhotovenie základu pod kríž
 • 275,05 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ŠEVT a.s.
 • Tlačivá - Rybársky lístok v počte 50 ks

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ProWood Slovakia s.r.o.
 • Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA, činnosť J1: Podpora elektromobility
 • 500 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • EUROVIA-Kameňolomy s.r.o.
 • Kamenivo frakcie 0-32 B v množstve 40 ton

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • PARKONA s.r.o.
 • 200 kg trávneho semena

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
 • Búranie objektu v rámci výstavby Komunitného centra

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Vodohospodárska výstavba štátny podnik
 • Vypracovanie odborného posudku na stanovenie kategórie vodnej stavby "Úprava odvodňovacej priekopy cez obec v časti Malá Vieska" v obci Družstevná pri Hornáde.
 • 522,31 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Fatľa Ján, Mgr.
 • Revízie detských ihrísk

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ADOREAL, s.r.o.
 • Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt: Výstavba chodníka a parkoviska pred Čardou

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Správa ciest Košického sam.kraja
 • Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Divadlo nad vecou
 • Divadelné výstupenie dňa 11.3.2018
 • 150 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Kostovčík Ľubomír
 • Čistenie a kontrola komínov na obecných budovách

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • DATALAN, a.s.
 • Uzávierková operácia
 • 33 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Bc. Michala Danková - REMIDA
 • Prenájom zariadenia MP C2004exSP